Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Byrådsmedlem Rikke Beider deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2024, 2023 og 2022.

Se udvalgsposter mv. for Rikke Beider herunder.

 

2024

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Odense Byråd Medlem 126.209

Udpeget af byrådet

   
Børn- og Ungeudvalget Medlem  81.612
Klima- og Miljøudvalget Medlem  81.612
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem  
Grønt Råd Medlem  
Verdensmålsrådet Medlem  

Stedfortræderposter

   
 Børne- og ungeudvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget)    
 Ung Odense - Ungdomsskolen i Odense, bestyrelsen for    
 I alt vederlag    289.433

 

 

2023

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Odense Byråd Medlem 123.846

Udpeget af byrådet

   
Børn- og Ungeudvalget Medlem  79.889
Klima- og Miljøudvalget Medlem  79.889
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem  
Grønt Råd Medlem  
Verdensmålsrådet Medlem  

Stedfortræderposter

   
 Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget)    
 Ung Odense - Ungdomsskolen i Odense, bestyrelsen for    
 I alt vederlag    283.624

 

 

2022

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Odense Byråd Medlem 120.198

Udpeget af byrådet

   
Børn- og Ungeudvalget Medlem  77.714
Klima- og Miljøudvalget Medlem  77.714
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem  
Grønt Råd Medlem  
Verdensmålsrådet Medlem  

Stedfortræderposter

   
 Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget)    
 Ung Odense - Ungdomsskolen i Odense, bestyrelsen for    
 I alt vederlag    275.626

 

Borgmesterforvaltningen