Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Byrådsmedlem Rikke Beider deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2022.

Se udvalgsposter mv. for Rikke Beider herunder.

 

2022

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Odense Byråd Medlem 120.198

Udpeget af byrådet

   
Børn- og Ungeudvalget Medlem  77.714
Klima- og Miljøudvalget Medlem  77.714
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem  
Grønt Råd Medlem  
Verdensmålsrådet Medlem  

Stedfortræderposter

   
 Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget)    
 Ung Odense - Ungdomsskolen i Odense, bestyrelsen for    
 I alt vederlag    275.626

 

Borgmesterforvaltningen