Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Læs her om Reza Javids bestyrelsesposter og udvalgsarbejde.

Byrådsmedlem Reza Javid deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2020, 2019 og 2018.

 

2020

Medlem af

Funktion

Vederlag årligt (kr.)

Odense Byråd

Medlem

*211.705,51

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Medlem
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem


Stedfortræderposter


Ingen stedfortræderposter


Øvrige

     

Sundhedskoordinationsudvalget (SKU)

Medlem    

I alt vederlag
211.705,51

* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.

 

 

2019


I egenskab af:


Funktion:


Vederlag årligt (kr.)


Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

*213.881,58

 

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Medlem

 

 

Udvalget for Borgerinddragelse Medlem
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem  

Stedfortræderposter:

 

 

 

 


P.t. ingen stedfortræderposter
Øvrige:    
Sundhedskoordinationsudvalget (SKU)  Medlem  


I alt vederlag

 

*213.881,58

 

* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.

 

 

 

2018


I egenskab af:


Funktion:


Vederlag årligt (kr.)


Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

*27.446,56

 

Børn- og Ungeudvalget

Medlem

 

 

Udvalget for Borgerinddragelse Medlem  
Verdensmål Udvalget Medlem   

Stedfortræderposter:

 

 

 

 


Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse


I alt vederlag

 


*27.446,56

 

* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.

 

 

Borgmesterforvaltningen