Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Læs her om Reza Javids bestyrelsesposter og udvalgsarbejde.

Byrådsmedlem Reza Javid deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2020, 2019 og 2018.

 

2020

Medlem af

Funktion

Vederlag årligt (kr.)

Odense Byråd

Medlem

*211.705,51

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Medlem
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem


Stedfortræderposter

     

Ingen stedfortræderposter


Øvrige

     

Sundhedskoordinationsudvalget (SKU)

Medlem    

I alt vederlag
211.705,51

* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.

 

2019

 I egenskab af: Funktion:  Vederlag årligt (kr.) 
 Byrådsmedlem i Odense Kommune   *213.881,58 
 Beskæftigelses- og Socialudvalget  Medlem  
 Udvalget for Borgerinddragelse  Medlem  
 Kommunalpolitisk Topmøde  Medlem  

 Stedfortræderposter

   
 Ingen stedfortræderposter    

 Øvrige

   
 Sundhedskoordinationsudvalget (SKU)  Medlem  
 I alt vederlag    *213.881,58

* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.

 

2018

I egenskab af: Funktion: Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem i Odense Kommune
*27.446,56
Børn- og Ungeudvalget Medlem
Udvalget for Borgerinddragelse Medlem
Verdensmål Udvalget Medlem

StedfortræderposterOdense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse

I alt vederlag
*27.446,56

* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.

Borgmesterforvaltningen