Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Rasmus Ryrberg Høyer deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2024, 2023 og 2022.

Se udvalgsposter mv. for Rasmus Ryrberg Høyer herunder.

 

2024

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Odense Byråd Medlem *142.482

Udpeget af byrådet

   
Børn- og Ungeudvalget Medlem 81.612
Ældre- og Handicapudvalget Medlem 81.612
Odense Kommunes Handicapråd Medlem  
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem  

Stedfortræderposter

   
Folkeoplysningsudvalget i Odense Kommune    
Odense Kommunes Bevillingsnævn    
I alt vederlag    305.706

* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn på under 10 år.

 

 

2023

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Odense Byråd Medlem *139.814

Udpeget af byrådet

   
Klima- og Miljøudvalget - indtil den 9. marts 2023 Medlem 14.697
Børn- og Ungeudvalget - fra den 9. marts 2023 Medlem 65.192
Ældre- og Handicapudvalget - fra den 9. marts 2023 Medlem 65.192
Odense Kommunes Handicapråd - fra den 9. marts 2023 Medlem  
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem  
Mulernes Legatskole, bestyrelsen for - indtil den 1. august 2023 Medlem  
Udvalget for frivillighed og civilsamfund (§ 17, stk. 4-udvalg) - indtil 1. august 2023 Medlem  

Stedfortræderposter

   
Folkeoplysningsudvalget i Odense Kommune    
Odense Kommunes Bevillingsnævn    
I alt vederlag    284.895

* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn på under 10 år.

 

 

2022

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Odense Byråd Medlem *135.696

Udpeget af byrådet

   
Klima- og Miljøudvalget Medlem 77.714
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem  
Mulernes Legatskole, bestyrelsen for (først fra 1/5 2022) Medlem  
Udvalget for frivillighed og civilsamfund (§ 17, stk. 4-udvalg) Medlem  

Stedfortræderposter

   
Folkeoplysningsudvalget i Odense Kommune    
Odense Kommunes Bevillingsnævn    
I alt vederlag    213.410

* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn på under 10 år.

 

 

Borgmesterforvaltningen