Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Borgmester Peter Rahbæk Juel deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 og 2014 .

Borgmester Peter Rahbæk Juel deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 og 2014.

 

2020

 Medlem af Funktion Vederlag årligt (kr.)
 Byrådsmedlem (borgmester)   1.189.169,49 
 Økonomiudvalget  Formand  
 Kommunens styrelse under krise eller krig  Formand  
 Kredsrådet Fyns Politi  Medlem  
 Kommunalpolitisk Topmøde  Medlem  
 Odense Bæredygtighedsråd  Formand  
 Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg  Formand  
 Odense Bys Museer  Medlem 20.000
 Bestyrelsen for Lindø Port of Odense A/S  Næstformand 200.000 
 KL's Repræsentantskab  Medlem  
 Vand Center Syd A/S  Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen  
 Odense Renovation A/S  Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen  
 Fjernvarme Fyn A/S

 Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen

 
 Odense Letbane  Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen  
 Bestyrelsen for Syddansk Erhvervsskole  Medlem  
 Hans Christian Andersen Airport  Medlem  35.000

 Regionale Aktiviteter

   
 Borgmesterforum  Medlem  
 Kontaktudvalget  Medlem  
 CPH Vækstkomité  Medlem  
 Generalforsamlingen for det syddanske EU-kontor  Mødedeltager  

 Valgt af KL

   
 KL Borgmestermøde
 
 Medlem  
 KKR Kommunekontaktråd i Region Syddanmark
 
 Medlem  
 Kultur-, Erhvervs- og Planudvalg
 
 Medlem  32.355
 ATP's bestyrelse og repræsentantskab  Medlem Bestyrelse: 128.535
Repræsentantskab: 13.925

 Øvrige

   
 Beskæftigelsesalliancen  Formand (strategisk)  
 Beredskabskommissionen for Beredskab Fyn
 
 Medlem  
 Bestyrelsen for University College Lillebælt
 
 Medlem  22.574,41
 Byhistorisk udvalg
 
 Formand   
 Repræsentantskabet for Syddansk Universitet  Medlem  
 Bestyrelsen for Erhvervshus Fyn
 
 Medlem  50.000
 Det Rådgivende Repræsentantskab i Arbejdernes Landsbank  Medlem  27.500
 I alt vederlag    1.719.058,90

 

 

2019

 Medlem af Funktion Vederlag årligt (kr.)
 Byrådsmedlem i Odense Kommune (borgmester)   1.164.333,72 
 Økonomiudvalget  Formand  
 Kommunens styrelse under krise eller krig  Formand  
 Kredsrådet Fyns Politi  Medlem  
 Kommunalpolitisk Topmøde  Medlem  
 Odense Bæredygtighedsråd  Formand  
 Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg  Formand  
 Odense Bys Museer  Medlem 20.000
 Bestyrelsen for Lindø Port of Odense A/S  Næstformand 200.000 
 KL's Repræsentantskab  Medlem  
 Vand Center Syd A/S  Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen  
 Odense Renovation A/S  Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen  
 Fjernvarme Fyn A/S

 Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen

 
 Odense Letbane  Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen  
 Bestyrelsen for Syddansk Erhvervsskole  Medlem  
 Hans Christian Andersen Airport  Medlem  35.000

 Regionale Aktiviteter

   
 Borgmesterforum  Medlem  
 Kontaktudvalget  Medlem  
 CPH Vækstkomité  Medlem  
 Generalforsamlingen for det syddanske EU-kontor  Mødedeltager  

 Valgt af KL

   
 KL Borgmestermøde
 
 Medlem  
 KKR Kommunekontaktråd i Region Syddanmark
 
 Medlem  
 Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (KKR)  Medlem  90.000
 Kultur-, Erhvervs- og Planudvalg
 
 Medlem  32.355
 ATP's bestyrelse og repræsentantskab  Medlem Bestyrelse: 128.535
Repræsentantskab: 13.925

 Øvrige

   
 Beskæftigelsesalliancen  Formand (strategisk)  
 Beredskabskommissionen for Beredskab Fyn
 
 Medlem  
 Bestyrelsen for University College Lillebælt
 
 Medlem  22.574,41
 Byhistorisk udvalg
 
 Formand   
 Repræsentantskabet for Syddansk Universitet  Medlem  
 Bestyrelsen for Erhvervshus Fyn
 
 Medlem  50.000
 Det Rådgivende Repræsentantskab i Arbejdernes Landsbank  Medlem  27.500
 I alt vederlag    1.784.223,13

 

 

2018

 Medlem af Funktion Vederlag årligt (kr.)
 Byrådsmedlem i Odense Kommune (borgmester)   1.137.484,26
 Økonomiudvalget  Formand  
 Kommunens styrelse under krise eller krig  Formand  
 Kredsrådet Fyns Politi  Næstformand  
 Kommunalpolitisk Topmøde  Medlem  
 Odense Bæredygtighedsråd  Formand  
 Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg  Formand  
 Odense Bys Museer  Medlem  
 Bestyrelsen for Lindø Port of Odense A/S  Næstformand 200.000 
 KL's Repræsentantskab  Medlem  
 Vand Center Syd A/S  Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen  
 Odense Renovation A/S  Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen  
 Fjernvarme Fyn A/S

 Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen

 
 Odense Letbane  Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen  
 Bestyrelsen for Syddansk Erhvervsskole  Medlem  

 Regionale Aktiviteter

   
 Borgmesterforum  Medlem  
 Kontaktudvalget  Medlem  

 Valgt af KL

   
 KL Borgmestermøde  Medlem  
 KKR Kommunekontaktråd i Region Syddanmark  Medlem  
 Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (KKR)  Medlem  
 Kultur-, Erhvervs- og Planudvalg  Medlem  32.355
 Bestyrelsen for ATP  Medlem

 Øvrige

   
 Udvikling Fyn A/S  Medlem  
 Beredskabskommissionen for Beredskab Fyn  Medlem  
 Bestyrelsen for University College Lillebælt  Næstformand  55.000
 Byhistorisk udvalg  Formand   
 Repræsentantskabet for Syddansk Universitet  Medlem  
 Bestyrelsen for Erhvervshus Fyn  Medlem  
 Det Rådgivende Repræsentantskab i Arbejdernes Landsbank  Medlem  
 I alt vederlag    1.424.839,26

 

2017

 Medlem af Funktion Vederlag årligt (kr.)
 Byrådsmedlem i Odense Kommune (borgmester)   1.123.547,04
 Økonomiudvalget  Formand  
 Kommunens styrelse under krise eller krig  Formand  
 Kredsrådet Fyns Politi  Medlem  
 Kommunalpolitisk Topmøde  Medlem  
 Odense Bæredygtighedsråd  Formand  
 Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg  Formand  
 Byhistorisk udvalg  Formand  
 Vand Center Syd A/S  Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen  
 Odense Renovation A/S  Formand
 Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen
 100.000
 Fjernvarme Fyn A/S

 Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen

 
 Odense Letbane  Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen  
 Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle  Medlem  
 Repræsentantskabet for Syddansk Universitet  Medlem  
 Udvikling Fyn A/S  Medlem  
 Beredskabskommissionen for Beredskab Fyn  Medlem  

 Regionale Aktiviteter

   
 Borgmesterforum  Medlem  
 Kontaktudvalget  Medlem  

 Valgt af KL

   
 KL Borgmestermøde  Medlem  
 KL's repræsentantskab  Medlem  
 KKR Kommunekontaktråd i Region Syddanmark  Medlem  

 Øvrige

   
 Bestyrelsen for University College Lillebælt  Næstformand  40.000
 I alt vederlag    1.263.547,04

 

 

2016

 Medlem af Funktion Vederlag årligt (kr.)
 Byrådsmedlem i Odense Kommune   182.788,72*
 By- og Kulturudvalget  Næstformand  
 Bestyrelsen for University College Lillebælt  Medlem  
 Kommunalpolitisk Topmøde  Medlem  
 Bestyrelsen for Odense Renovation A/S  Formand
 100.000
 Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle  Medlem  

Øvrige

   
University College Lillebælts Bestyrelse  Næstformand  40.000

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

   
Bestyrelsen for Odense Havn    
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemning og kommunale valg    
Odense Kommunes Bevillingsnævn    
 KL's Repræsentantskab    
 I alt vederlag    322.788,72

 

 

2015

 Medlem af Funktion Vederlag årligt (kr.)
 Byrådsmedlem i Odense Kommune   181.102,50*
 By- og Kulturudvalget  Næstformand  
 Bestyrelsen for University College Lillebælt  Medlem  
 Kommunalpolitisk Topmøde  Medlem  
 Bestyrelsen for Odense Renovation A/S  Formand
 100.000
 Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle  Medlem  

Øvrige

   
University College Lillebælts Bestyrelse  Næstformand  40.000

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

   
Bestyrelsen for Odense Havn    
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemning og kommunale valg    
Odense Kommunes Bevillingsnævn    
 KL's Repræsentantskab    
 I alt vederlag    321.102,50

 

 

NY2014

 Medlem af Funktion Vederlag årligt (kr.)
 Byrådsmedlem i Odense Kommune   178.524,00*
 By- og Kulturudvalget  Næstformand  
 Bestyrelsen for University College Lillebælt  Medlem  
 Kommunalpolitisk Topmøde  Medlem  
 Bestyrelsen for Odense Renovation A/S  Formand
 100.000
 Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle  Medlem  

Øvrige

   
University College Lillebælts Bestyrelse  Næstformand  40.000

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

   
Bestyrelsen for Odense Havn    
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemning og kommunale valg    
Odense Kommunes Bevillingsnævn    
 KL's Repræsentantskab    
 I alt vederlag    318.524,00
* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn

Borgmesterforvaltningen