Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Borgmester Peter Rahbæk Juel deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 og 2014 .

Borgmester Peter Rahbæk Juel deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 og 2014.

 

2020

Medlem af

Funktion

Vederlag årligt (kr.)


Byrådsmedlem (borgmester)


1.189.169,49
Økonomiudvalget

Formand


Kommunens styrelse under krise eller krig

Formand

Kredsrådet Fyns Politi
Medlem     

Kommunalpolitisk Topmøde
Medlem     

Odense Bæredygtighedsråd
Formand     

Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg
Formand     

Odense Bys Museer
Medlem    20.000 

Bestyrelsen for Lindø Port of Odense A/S
Næstformand    200.000 

KL's Repræsentantskab
Medlem     

Vand Center Syd A/S


Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen
Odense Renovation A/S
Repræsentant for Odense ved general-forsamlingen
 
   
Fjernvarme Fyn A/S
Repræsentant for Odense ved general-forsamlingen
 
   
Odense Letbane
Repræsentant for Odense ved general-forsamlingen
 
   

Bestyrelsen for Syddansk Erhvervsskole
Medlem     

Hans Christian Andersen Airport
Medlem    35.000

Regionale aktiviteter

     

Borgmesterforum
Medlem    

Kontaktudvalget
Medlem    

CPH Vækstkomité

Medlem     

Generalforsamlingen for det syddanske EU-kontor

Mødedeltager     

Valgt af KL

     

KL Borgmestermøde

Medlem     

KKR Kommunekontaktråd i Region Syddanmark

 Medlem     

Kultur-, Erhvervs- og Planudvalg

Medlem     32.355
ATP's bestyrelse og repræsentantskab Medlem    
Bestyrelse:               128.535
Repræsentantskab:   13.925 

 

Øvrige

     

Beskæftigelsesalliancen

Formand (strategisk)     

Beredskabskommissionen for Beredskab Fyn

Medlem     

Bestyrelsen for University College Lillebælt

Medlem     22.574,41

Byhistorisk udvalg

Formand     

Repræsentantskabet for Syddansk Universitet

Medlem     

Bestyrelsen for Erhvervshus Fyn

Medlem   50.000

Det Rådgivende Repræsentantskab i Arbejdernes Landsbank

Medlem     27.500

I alt vederlag
     1.719.058,90
  

 

 

2019

I egenskab af:
Funktion: Vederlag årligt (kr.)
 
Byrådsmedlem i Odense Kommune
(borgmester)

1.164.333,72

Kommunens styrelse under krise eller krig

Formand

 

Kredsrådet Fyns Politi

Medlem

 

Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem

 

Odense Bæredygtighedsråd

Formand  

Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemning og kommunale valg

Formand
 

 

Økonomiudvalget

Formand  

Odense Bys Museer

Medlem 20.000
Bestyrelsen for Lindø Port of Odense A/S Næstformand 200.000
KL's Repræsentantskab Medlem

Vand Center Syd A/S

Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen

 

Odense Renovation A/S Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen

Fjernvarme Fyn A/S

Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen

 

Odense Letbane

Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen

 

Bestyrelsen for Syddansk Erhvervsskole

Medlem

 

Hans Christian Andersen Airport Medlem 35.000
Regionale aktiviteter

Borgmesterforum

Medlem  

Kontaktudvalget

Medlem  
CPH Vækstkomité Medlem  
Generalforsamlingen for det syddanske EU-kontor Mødedeltager  
Valgt af KL

KL Borgmestermøde

Medlem  

KKR Kommunekontaktråd i Region Syddanmark

Medlem

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (KKR) Medlem 90.000
Kultur-, Erhvervs- og Planudvalg Medlem 32.355
ATP's bestyrelse og repræsentantskab Medlem

Bestyrelse:               128.535
Repræsentantskab: 13.925

Øvrige
Beskæftigelsesalliancen Formand (strategisk)  
Beredskabskommissionen for Beredskab Fyn
Medlem

Bestyrelsen for University College Lillebælt

Medlem

22.574,41

Byhistorisk udvalg Formand
Repræsentantskabet for Syddansk Universitet Medlem
Bestyrelsen for Erhvervshus Fyn
Medlem 50.000 
Det Rådgivende Repræsentantskab i Arbejdernes Landsbank
Medlem 27.500 

I alt vederlag

1.784.223,13

 

 

 

2018

I egenskab af:
Funktion:
Vederlag årligt (kr.)
 
Byrådsmedlem i Odense Kommune
(borgmester)


1.137.484,26

Kommunens styrelse under krise eller krig

Formand

 

Kredsrådet Fyns Politi

Næstformand

 

Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem

 

Odense Bæredygtighedsråd

Formand
 

Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemning og kommunale valg

Formand
 

 

Økonomiudvalget

Formand
 

Odense Bys Museer

Medlem
 
Bestyrelsen for Lindø Port of Odense A/S Næstformand 200.000
KL's Repræsentantskab Medlem

Vand Center Syd A/S

Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen

 

Odense Renovation A/S Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen

Fjernvarme Fyn A/S

Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen

 

Odense Letbane

Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen

 

Bestyrelsen for Syddansk Erhvervsskole 

Medlem

 

Regionale aktiviteter

Borgmesterforum

Medlem
 

Kontaktudvalget

Medlem
 
Valgt af KL

KL Borgmestermøde

Medlem
 

KKR Kommunekontaktråd i Region Syddanmark

Medlem

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (KKR) Medlem  
Kultur-, Erhvervs- og Planudvalg Medlem 32.355
Bestyrelsen for ATP Medlem  
Øvrige
Udvikling Fyn A/S Medlem
Beredskabskommissionen for Beredskab Fyn
Medlem

Bestyrelsen for University College Lillebælt

Næstformand

55.000

Byhistorisk udvalg Formand
Repræsentantskabet for Syddansk Universitet Medlem
Bestyrelsen for Erhvervshus Fyn
Medlem  

I alt vederlag

1.424.839,26

 

 

 

2017

 
 

I egenskab af:

 
 

Byrådsmedlem er:

 
 

Vederlag årligt (kr.)

 
Byrådsmedlem i Odense Kommune (Borgmester)

 

1.123.547,04

 

Kommunens styrelse under krise eller krig

 

Formand

 

 

0

 

Kredsrådet Fyns Politi

 

Medlem

 

0

 

Kommunalpolitisk Topmøde

 
Medlem

 

0

 

 

Odense Bæredygtighedsråd

 

Formand

 
 

0

 

Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemning og kommunale valg

 
 

Formand

 
 

0

 

 

Økonomiudvalget

 

Formand

 
0

 

 

Byhistorisk udvalg

 

Formand

 
0

 

 

Odense Renovation A/S

 

 

Formand 

 

Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen

 

100.000

 

0

 

 

Vand Center Syd A/S

 

 

Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen

 

0

 

Fjernvarme Fyn A/S

 

 

Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen

 

 

 

0

 

Odense Letbane

 

 

Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen

 

0

 

Repræsentantskabet for Syddansk Universitet

 
Medlem
 
0

 

 

Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle

 

 

Medlem

 

0

 

Udvikling Fyn A/S

 
Medlem
 
0

 

 

Beredskabskommissionen for Beredskab Fyn

 

 

Medlem

 

0

Regionale aktiviteter

 

Borgmesterforum

 

 

Medlem

 

0

 

Kontaktudvalget

 

 

Medlem

 

0

Valgt af KL

 

KL Borgmestermøde

 

Medlem

 

0

 

 

KL´s Repræsentantskab

 

Medlem

 

0

 

 

KKR Kommunekontaktråd i Region Syddanmark

 

Medlem

 

 

0

Øvrige

 

Bestyrelsen for University College Lillebælt

 

 

Næstformand

 

40.000

I alt vederlag

 

1.263.547,04

 

 

 

2016

 

I egenskab af:

 

 

Byrådsmedlem er:

 

 

Vederlag årligt (kr.)

 

 

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

 

182.788,72*

 

By- og Kulturudvalget

 

Næstformand

 

Bestyrelsen for Odense Renovation A/S

 

Formand

 

 

100.000

 

Bestyrelsen for University College Lillebælt

 

Medlem

 

Kommunalpolitisk Topmøde

 

Medlem

 

Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle

 

Medlem

 

Øvrige
University College Lillebælts Bestyrelse

 

Næstformand

 

 

40.000

 

 

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

 

Bestyrelsen for Odense Havn
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemning og kommunale valg
Odense Kommunes Bevillingsnævn
KL's Repræsentantskab

 

I alt vederlag

 

 

322.788,72

 

 

 

 

2015

 

I egenskab af:

 

 

Byrådsmedlem er:

 

 

Vederlag årligt (kr.)

 

 

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

 

181.102,50*

 

By- og Kulturudvalget

 

Næstformand

 

Bestyrelsen for Odense Renovation A/S

 

Formand

 

 

100.000

 

Bestyrelsen for University College Lillebælt

 

Medlem

 

Kommunalpolitisk Topmøde

 

Medlem

 

Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle

 

Medlem

 

Øvrige
University College Lillebælts Bestyrelse

 

Næstformand

 

 

40.000

 

 

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

 

Bestyrelsen for Odense Havn
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemning og kommunale valg
Odense Kommunes Bevillingsnævn
KL's Repræsentantskab

 

I alt vederlag

 

 

321.102,50

 

 

 

 

2014

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

178.524,00*

By- og Kulturudvalget

Næstformand 

 

Bestyrelsen for Odense Renovation A/S

Formand

100.000 

Bestyrelsen for University College Lillebælt

Medlem

 

Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem 

 

Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle 

 Medlem

 
Øvrige     
University College Lillebælts Bestyrelse 

Næstformand

 40.000

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

   
Bestyrelsen for Odense Havn    
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemning og kommunale valg    
Odense Kommunes Bevillingsnævn    
KL's Repræsentantskab    

I alt vederlag

 

318.524,00

 
* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn

Borgmesterforvaltningen