Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Byrådsmedlem Nicolai Busch Bæhrenz deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2024, 2023 og 2022.

Se udvalgsposter mv. for Nicolai Busch Bæhrenz herunder.

 

2024

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Odense Byråd Medlem 126.209

Udpeget af byrådet

   
Beskæftigelses- og Socialudvalget Medlem  81.612
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem  
Odense Kommunes Bevillingsnævn Medlem  
Verdensmålsrådet Medlem  

Stedfortræderposter

   
Odense Kommunes Handicapråd    
I alt vederlag    207.821

 


2023

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Odense Byråd Medlem 123.846

Udpeget af byrådet

   
Sundhedsudvalget - til den 20. december 2023 Medlem  79.889
Beskæftigelses- og Socialudvalget - fra den 20. december 2023 Medlem  
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem  
Odense Kommunes Bevillingsnævn Medlem  
Verdensmålsudvalget - fra den 20. december 2023 Medlem  

Stedfortræderposter

   
Odense Kommunes Handicapråd    
I alt vederlag    203.735

 


2022

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Odense Byråd Medlem 120.198

Udpeget af byrådet

   
Sundhedsudvalget Medlem  77.714
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem  
Odense Kommunes Bevillingsnævn Medlem  

Stedfortræderposter

   
Odense Kommunes Handicapråd    
I alt vederlag    197.912

Borgmesterforvaltningen