Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Byrådsmedlem Nicolai Busch Bæhrenz deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2023 og 2022.

Se udvalgsposter mv. for Nicolai Busch Bæhrenz herunder.

 

2023

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Odense Byråd Medlem 123.846

Udpeget af byrådet

   
Sundhedsudvalget Medlem  79.889
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem  
Odense Kommunes Bevillingsnævn Medlem  

Stedfortræderposter

   
Odense Kommunes Handicapråd    
I alt vederlag    203.735

 

2022

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Odense Byråd Medlem 120.198

Udpeget af byrådet

   
Sundhedsudvalget Medlem  77.714
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem  
Odense Kommunes Bevillingsnævn Medlem  

Stedfortræderposter

   
Odense Kommunes Handicapråd    
I alt vederlag    197.912

Borgmesterforvaltningen