Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Byrådsmedlem Niclas Turan Kandemir deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 og 2014.

Byrådsmedlem Niclas Turan Kandemir deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 og 2014.

 

2020

Medlem af

Funktion

Vederlag årligt (kr.)

Odense Byråd

Medlem

203.064,57

By- og Kulturudvalget

Medlem
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem


Stedfortræderposter

Bestyrelsen for Vandcenter Syd Holding A/S


Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S
     
I alt vederlag
203.064,57

 

 

2019


I egenskab af:


Funktion:


Vederlag årligt (kr.)


Byrådsmedlem i Odense Kommune

199.276,80


By- og Kulturudvalget

Medlem
Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem


Stedfortræderposter:


Bestyrelsen for Vandcenter Syd Holding A/S


Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S


I alt vederlag

199.276,80

 

 

 

2018


I egenskab af:


Funktion:


Vederlag årligt (kr.)


Byrådsmedlem i Odense Kommune

*202.206,75


By- og Kulturudvalget

Medlem
Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem
 


Stedfortræderposter:


Bestyrelsen for Vandcenter Syd Holding A/S

Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S


I alt vederlag

*202.206,75

 

*Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.


 

 

2017

 

I egenskab af:

 

 

Byrådsmedlem er:

 

 

Vederlag årligt (kr.)

 

 

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

 

206.905,55*

 

Ældre- og Handicapudvalget

 

Medlem

 

Repræsentantskabet for Hans Christian Andersen Airport

 

Medlem

 

 

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

 

Kommunalpolitisk Topmøde
Bestyrelsen for Vandcenter Syd Holding A/S
Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S

 

I alt vederlag

 

 

206.905,55

 

* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.


 

 

2016

 

I egenskab af:

 

 

Byrådsmedlem er:

 

 

Vederlag årligt (kr.)

 

 

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

 

182.788,72*

 

Ældre- og Handicapudvalget

 

Medlem

 

Repræsentantskabet for Hans Christian Andersen Airport

 

Medlem

 

 

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

 

Kommunalpolitisk Topmøde
Bestyrelsen for Vandcenter Syd Holding A/S
Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S

 

I alt vederlag

 

 

182.788,72

 

* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.

 

 

2015

 

 

I egenskab af:

 

 

Byrådsmedlem er:

 

 

Vederlag årligt (kr.)

 

 

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

 

181.102,50*

 

Ældre- og Handicapudvalget

 

Medlem

 

Repræsentantskabet for Hans Christian Andersen Airport

 

Medlem

 

 

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

 

Kommunalpolitisk Topmøde
Bestyrelsen for Vandcenter Syd Holding A/S
Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S

 

I alt vederlag

 

 

181.102,50

 

* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.

 

 

2014

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

178.524,00*

Ældre- og Handicapudvalget

Medlem

 

Repræsentantskabet for Hans Christian Andersen Airport

Medlem

 

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

   
Kommunalpolitisk Topmøde    
Bestyrelsen for Vandcenter Syd Holding A/S    
Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S     

I alt vederlag

 

178.524,00

* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.

 
Borgmesterforvaltningen