Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Byrådsmedlem Niclas Turan Kandemir deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 og 2014.

Byrådsmedlem Niclas Turan Kandemir deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 og 2014.

 

2020

Medlem af

Funktion

Vederlag årligt (kr.)

Odense Byråd

Medlem

203.064,57

By- og Kulturudvalget

Medlem
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem


Stedfortræderposter

Bestyrelsen for Vandcenter Syd Holding A/S


Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S
     
I alt vederlag
203.064,57

 

2019

 I egenskab af  Funktion Vederlag årligt (kr.)
 Byrådsmedlem i Odense Kommune    199.276,80
 By- og Kulturudvalget  Medlem  
 Kommunalpolitisk Topmøde  Medlem  
 Stedfortræderposter    
 Bestyrelsen for Vandcenter Syd Holding A/S    
 Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S    
 I alt vederlag    199.276,80

2018

 I egenskab af  Funktion Vederlag årligt (kr.)
 Byrådsmedlem i Odense Kommune    *202.206,75
 By- og Kulturudvalget  Medlem  
 Kommunalpolitisk Topmøde  Medlem  
 Stedfortræderposter    
 Bestyrelsen for Vandcenter Syd Holding A/S    
 Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S    
 I alt vederlag    *202.206,75

 

2017

 I egenskab af  Funktion Vederlag årligt (kr.)
 Byrådsmedlem i Odense Kommune    206.905,55*
 Ældre- og Handicapudvalget  Medlem  
 Repræsentantskabet for Hans Christian Andersen Airport  Medlem  
 Stedfortræderposter    
 Kommunalpolitisk Topmøde    
 Bestyrelsen for Vandcenter Syd Holding A/S    
 Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S    
 I alt vederlag    206.905,55

2016

 I egenskab af  Funktion Vederlag årligt (kr.)
 Byrådsmedlem i Odense Kommune    182.788,72*
 Ældre- og Handicapudvalget  Medlem  
 Repræsentantskabet for Hans Christian Andersen Airport  Medlem  
 Stedfortræderposter    
 Kommunalpolitisk Topmøde    
 Bestyrelsen for Vandcenter Syd Holding A/S    
 Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S    
 I alt vederlag    182.788,72
*Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.

2015

 

I egenskab af:

 

 

Byrådsmedlem er:

 

 

Vederlag årligt (kr.)

 

 

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

 

181.102,50*

 

Ældre- og Handicapudvalget

 

Medlem

 

Repræsentantskabet for Hans Christian Andersen Airport

 

Medlem

 

 

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

 

Kommunalpolitisk Topmøde
Bestyrelsen for Vandcenter Syd Holding A/S
Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S

 

I alt vederlag

 

 

181.102,50

 

* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.

 

2014

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

178.524,00*

Ældre- og Handicapudvalget

Medlem

 

Repræsentantskabet for Hans Christian Andersen Airport

Medlem

 

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

   
Kommunalpolitisk Topmøde    
Bestyrelsen for Vandcenter Syd Holding A/S    
Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S     

I alt vederlag

 

178.524,00

* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.

Borgmesterforvaltningen