Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Her kan du læse om byrådsmedlem Michael Eskamp Witeks bestyrelsesposter og udvalgsarbejde.

Byrådsmedlem Michael Eskamp Witek fungerer som stedfortræder for Maria Brumvig indtil den 3. november 2022, og deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune i stedfortræderperioden. Vederlag og poster fremgår for 2022.

 

2022

Medlem af Funktion Vederlag årligt (kr.)

Odense Byråd

Medlem

120.198

 Udpeget af byrådet

   
By- og Kulturudvalget

Medlem

 77.714
Sundhedsudvalget Medlem  77.714
Odense Kommunes Bevillingsnævn Medlem  
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem  
Tarup Davinde I/S, bestyrelsen for Formand  
Idræts- og fritidsfaciliteter i Danmark, repræsentantskabet for Medlem   
Odense Symfoniorkester, bestyrelsen for  Medlem   20.000
Brandts, bestyrelsen for  Medlem  30.000

Stedfortræderposter

   
Odense Renovation A/S, bestyrelsen for    
I alt vederlag 325.626

 

Borgmesterforvaltningen