Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Byrådsmedlem Marlene Ambo-Rasmussen deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 og 2018.

Se udvalgsposter mv. for Marlene Ambo-Rasmussen herunder.

 

2024

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
 Odense Byråd Medlem 126.209
 

Udpeget af byrådet

   
Ældre- og Handicapudvalget Medlem  81.612
 Odense Kommunes Handicapråd Medlem  

Stedfortræderposter

   
Kommunalpolitisk Topmøde    
 I alt vederlag  

207.821

 

 

2023

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
 Odense Byråd Medlem *125.144
 

Udpeget af byrådet

   
 Beskæftigelses- og Socialudvalget - indtil den 20. december 2023 Medlem  79.889
 Ældre- og Handicaprådet - fra den 20. december 2023 Medlem   
 Odense Kommunes Handicapråd Medlem  

Stedfortræderposter

   
Kommunalpolitisk Topmøde    
 I alt vederlag  

205.033

* Det højere vederlag skyldes tillæg i januar 2023 for hjemmeboende børn på under 10 år.

 

 

2022

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
 Odense Byråd Medlem *135.696
 

Udpeget af byrådet

   
 Beskæftigelses- og Socialudvalget Medlem  77.714
 Odense Kommunes Handicapråd Medlem  

Stedfortræderposter

   
Kommunalpolitisk Topmøde    
 I alt vederlag   213.410

* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn på under 10 år.

 

 

2021

Medlem af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Odense Byråd Medlem *222.211,55
Børn- og Ungeudvalget Medlem
Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse Næstformand
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem
Bestyrelsen for Tarup-Davinde I/S Stedfortræder
I alt vederlag *222.211,55

* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.

 

2020

Medlem af Funktion Vederlag årligt (kr.) 
Odense Byråd Medlem  *217.918,86 
Børn- og Ungeudvalget Medlem 
Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse Næstformand
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem
Bestyrelsen for Tarup-Davinde I/S Stedfortræder
I alt vederlag *217.918,86

* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.

 

2019

I egenskab af: Funktion: Vederlag årligt (kr.) 
Byrådsmedlem i Odense Kommune *213.881,58 
Børn- og Ungeudvalget Medlem
Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse Næstformand
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem
Bestyrelsen for Tarup-Davinde I/S Stedfortræder
I alt vederlag *213.881,58

* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.

 

2018

I egenskab af: Funktion:  Vederlag årligt (kr.) 
Byrådsmedlem i Odense Kommune *209.394,75 
Børn- og Ungeudvalget Medlem 
Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse Næstformand
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem
Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget) Stedfortræder
Bestyrelsen for Tarup-Davinde I/S Stedfortræder
I alt vederlag *209.394,75

* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.

Borgmesterforvaltningen