Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Byrådsmedlem Mark Grossmann deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 og 2014.

Byrådsmedlem Mark Grossmann deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 og 2014.

 

2020

Medlem af

Funktion

Vederlag årligt (kr.)

Odense Byråd

Medlem

203.064,57

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Medlem

Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget)
 Næstformand   71.653,23
Kommunalpolitisk Topmøde MedlemOdense Kommunes Bevillingsnævn
Medlem     

Stedfortræderposter


Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse


Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn Holding A/S      
I alt vederlag
274.717,80

 

 

2019

 I egenskab af  Funktion Vederlag årligt (kr.)
 Byrådsmedlem i Odense Kommune    199.276,80
 Beskæftigelses- og Socialudvalget  Medlem  
 Børn og unge-udvalget (§18-udvalget)  Næstformand  70.304,10
 Kommunalpolitisk Topmøde  Medlem  
 Odense Kommunes Bevillingsnævn  Medlem  
 Stedfortræderposter    
 Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse    
 I alt vederlag    269.580,90

 

2018

 I egenskab af  Funktion Vederlag årligt (kr.)
 Byrådsmedlem i Odense Kommune    195.704,01
 Børn- og Ungeudvalget  Medlem  
 Børn og unge-udvalget (§18-udvalget)  Næstformand  68.527,80
 Kommunalpolitisk Topmøde  Medlem  
 Stedfortræderposter    
Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse    
 I alt vederlag   263.601,81

 

2017

 I egenskab af  Funktion Vederlag årligt (kr.)
 Byrådsmedlem i Odense Kommune    206.905,55*
 Ældre- og Handicapudvalget  Medlem  
 Børn og unge-udvalget (§18-udvalget)  Næstformand  67.412,82
 Kommunalpolitisk Topmøde  Medlem  
 Stedfortræderposter    
 Ingen stedfortræderposter    
 I alt vederlag   274.318,37

    * Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn.

 

 

2016

 I egenskab af  Funktion Vederlag årligt (kr.)
 Byrådsmedlem i Odense Kommune    182.788,72*
 Ældre- og Handicapudvalget  Medlem  
 Børn og unge-udvalget (§18-udvalget)  Næstformand  50.380,26
 Kommunalpolitisk Topmøde  Medlem  
 Stedfortræderposter    
 Ingen stedfortræderposter    
 I alt vederlag   233.168,98

2015

 I egenskab af  Funktion Vederlag årligt (kr.)
 Byrådsmedlem i Odense Kommune   181.102,50*
 Ældre- og Handicapudvalget  Medlem  
 Børn og unge-udvalget (§18-udvalget)  Næstformand 49.982,23
 Kommunalpolitisk Topmøde  Medlem  
 Stedfortræderposter    
 Ingen stedfortræderposter    
 I alt vederlag   231.084,73

2014

 I egenskab af  Funktion Vederlag årligt (kr.)
 Byrådsmedlem i Odense Kommune   178.524,00*
 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget  Næstformand  
 Børn og unge-udvalget (§18-udvalget)  Næstformand 49.758
 Kommunalpolitisk Topmøde  Medlem  
 Stedfortræderposter    
 Ingen stedfortræderposter    
 I alt vederlag   228.282,00
* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn.

Borgmesterforvaltningen