Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Byrådsmedlem Mark Grossmann deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 og 2014.

Byrådsmedlem Mark Grossmann deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 og 2014.

 

2020

Medlem af

Funktion

Vederlag årligt (kr.)

Odense Byråd

Medlem

203.064,57

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Medlem

Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget)
 Næstformand   71.653,23
Kommunalpolitisk Topmøde MedlemOdense Kommunes Bevillingsnævn
Medlem     

Stedfortræderposter


Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse


I alt vederlag
274.717,80

 

2019


I egenskab af:


Funktion:


Vederlag årligt (kr.)


Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

199.276,80

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Medlem
Børn og unge-udvalget (§18-udvalget)

Næstformand

70.304,10


Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem

 

Odense Kommunes Bevillingsnævn

 
Medlem
 


Stedfortræderposter:


Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse


I alt vederlag

 

269.580,90

 

 

2018


I egenskab af:


Funktion:


Vederlag årligt (kr.)


Byrådsmedlem i Odense Kommune

 


195.704,01

Børn- og Ungeudvalget

Medlem
Børn og unge-udvalget (§18-udvalget)

Næstformand

68.527,80


Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem

 


Stedfortræderposter:

 

Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse
   


I alt vederlag

 

263.601,81

 

 

 

2017

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

206.905,55*

Ældre- og Handicapudvalget

Medlem

Børn og unge-udvalget (§18-udvalget)

Næstformand

67.412,82

Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem

 

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

Pt. ingen stedfortræderposter

I alt vederlag

 

274.318,37

* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn. 


 

 

2016

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

182.788,72*

Ældre- og Handicapudvalget

Medlem

Børn og unge-udvalget (§18-udvalget)

Næstformand

50.380,26

Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem

 

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

Pt. ingen stedfortræderposter

I alt vederlag

 

233.168,98

* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn.

 

 

2015 

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

181.102,50*

Ældre- og Handicapudvalget

Medlem

 
Børn og unge-udvalget (§18-udvalget)

Næstformand

49.982,23

Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem

 

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

 Pt. ingen stedfortræderposter

 

I alt vederlag

 

231.084,73

* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn.

 

 

2014

 

I egenskab af:

 

 

Byrådsmedlem er:

 

 

Vederlag årligt (kr.)

 

 

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

 

178.524,00*

 

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

 

 

Næstformand

 

Børn og unge-udvalget (§18-udvalget)

 

Næstformand

 

 

49.758

 

Kommunalpolitisk Topmøde

 

Medlem

 

 

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

 

 

Pt. ingen stedfortræderposter

 

 

I alt vederlag

 

 

228.282,00

 

* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn.


Borgmesterforvaltningen