Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Byrådsmedlem Mark Grossmann deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 og 2014.

Se udvalgsposter mv. for Mark Grossmann herunder.

 

2022

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
 Odense Byråd Medlem 120.198

Udpeget af byrådet

   
Børn- og Ungeudvalget Medlem  77.714
Klima- og Miljøudvalget Næstformand  77.714
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem  
 I alt vederlag    275.676

 

 

2021

Medlem af Funktion Vederlag årligt (kr.)

Odense Byråd

Medlem

207.031,79

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Medlem

 
Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget) Næstformand 72.685,91
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem  
Odense Kommunes Bevillingsnævn Medlem  
Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse Stedfortræder  
Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn Holding A/S Stedfortræder  
I alt vederlag 279.717,70

 

2020

Medlem af Funktion Vederlag årligt (kr.)

Odense Byråd

Medlem

203.064,57

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Medlem

 
Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget) Næstformand 71.653,23
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem  
Odense Kommunes Bevillingsnævn Medlem   
Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse Stedfortræder  
Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn Holding A/S Stedfortræder  
I alt vederlag 274.717,80

 

2019

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem i Odense Kommune 199.276,80
Beskæftigelses- og Socialudvalget Medlem
Børn og unge-udvalget (§18-udvalget) Næstformand 70.304,10
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem
Odense Kommunes Bevillingsnævn Medlem
Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse Stedfortræder
I alt vederlag 269.580,90

 

2018

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem i Odense Kommune 195.704,01
Børn- og Ungeudvalget Medlem
Børn og unge-udvalget (§18-udvalget) Næstformand 68.527,80
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem
Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse Stedfortræder
I alt vederlag 263.601,81

 

2017

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem i Odense Kommune 206.905,55*
Ældre- og Handicapudvalget Medlem
Børn og unge-udvalget (§18-udvalget) Næstformand 67.412,82
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem
Ingen stedfortræderposter Stedfortræder
I alt vederlag 274.318,37

    * Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn.

 

2016

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem i Odense Kommune 182.788,72*
Ældre- og Handicapudvalget Medlem
Børn og unge-udvalget (§18-udvalget) Næstformand 50.380,26
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem
I alt vederlag 233.168,98

 

2015

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem i Odense Kommune 181.102,50*
Ældre- og Handicapudvalget Medlem
Børn og unge-udvalget (§18-udvalget) Næstformand 49.982,23
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem
I alt vederlag 231.084,73

 

2014

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem i Odense Kommune 178.524,00*
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Næstformand
Børn og unge-udvalget (§18-udvalget) Næstformand 49.758
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem
I alt vederlag 228.282,00

* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn.

Borgmesterforvaltningen