Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Byrådsmedlem Mads Thomsen deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2024, 2023 og 2022.

Se udvalgsposter mv. for Mads Thomsen herunder.

 

 

2024

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Odense Byråd Medlem *142.482

Udpeget af byrådet

   
Børn- og Ungeudvalget Medlem  81.612
Beskæftigelses- og Socialudvalget Medlem  81.612
Ung Odense - Ungdomsskolen i Odense, bestyrelsen for Medlem  

Stedfortræderposter

   
Kommunalpolitisk Topmøde    
Børne- og ungeudvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget)    
Odense Kommunes Bevillingsnævn    
I alt vederlag   305.706

* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn på under 10 år.

 

 

2023

 

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Odense Byråd Medlem *139.814

Udpeget af byrådet

   
Børn- og Ungeudvalget Medlem  79.889
Beskæftigelses- og Socialudvalget - fra den 1. august 2023  Medlem  33.287
Ung Odense - Ungdomsskolen i Odense, bestyrelsen for Medlem  

Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget)

Stedfortræder for Cæcilie Crawley i perioden fra den 1. maj til og med den 31. juli 2023.

Formand  53.956 **

Stedfortræderposter

   
Kommunalpolitisk Topmøde    
Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget)    
Odense Kommunes Bevillingsnævn    
I alt vederlag   306.946

* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn på under 10 år.

** Vederlag er tilpasset stedfortræderperioden på tre måneder.

 

2022

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Odense Byråd Medlem *135.696

Udpeget af byrådet

   
Børn- og Ungeudvalget Medlem  77.714
Ung Odense - Ungdomsskolen i Odense, bestyrelsen for Medlem  

Stedfortræderposter

   
Kommunalpolitisk Topmøde    
Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget)    
Odense Kommunes Bevillingsnævn    
I alt vederlag   213.410

* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn på under 10 år.

 

Borgmesterforvaltningen