Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Byrådsmedlem Mads Thomsen deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2022.

Se udvalgsposter mv. for Mads Thomsen herunder.

 

2022

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Odense Byråd Medlem *135.696

Udpeget af byrådet

   
Børn- og Ungeudvalget Medlem  77.714
Ung Odense - Ungdomsskolen i Odense, bestyrelsen for Medlem  

Stedfortræderposter

   
Kommunalpolitisk Topmøde    
Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget)    
Odense Kommunes Bevillingsnævn    
I alt vederlag   213.410

* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn på under 10 år.

 

Borgmesterforvaltningen