Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Byrådsmedlem Claus Skjoldborg Larsen deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2020, 2019 og 2018.

Byrådsmedlem Claus Skjoldborg Larsen deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2020, 2019 og 2018.

 

 

2020

 Medlem af  Funktion  Vederlag årligt (kr.)
Odense Byråd  Medlem  200.419,56
 Ældre- og Handicapudvalget  Medlem  
 Mulernes Legatskole  Medlem  
 Taksationskommissionen efter vejloven  Medlem  
 Bestyrelsen for Kaj Munk Kollegiet  Medlem  
 Stedfortræderposter    
 Børn og unge-udvalget
(§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget)
   
 Kommunalpolitisk Topmøde    
 Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg
 
 Bestyrelsen for CSV Odense    
 I alt vederlag    200.419,56

2019

 I egenskab af  Funktion  Vederlag årligt (kr.)
 Byrådsmedlem i Odense Kommune    199.276,80
 Ældre- og Handicapudvalget  Medlem  
 Mulernes Legatskole  Medlem  
 Taksationskommissionen efter vejloven  Medlem  
 Bestyrelsen for Kaj Munk Kollegiet  Medlem  
 Stedfortræderposter    
 Børn og unge-udvalget
(§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget)
   
 Kommunalpolitisk Topmøde    
 Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg  Stedfortræder  
 Bestyrelsen for CSV Odense    
 Hegnsynet    
 I alt vederlag    199.276,80

 

2018

 I egenskab af  Funktion  Vederlag årligt (kr.)
 Byrådsmedlem i Odense Kommune    195.074,01
 Ældre- og Handicapudvalget  Medlem  
 Mulernes Legatskole  Medlem  
 Taksationskommissionen efter vejloven  Medlem  
 Bestyrelsen for Kaj Munk Kollegiet  Medlem  
 Stedfortræderposter    
 Børn og unge-udvalget
(§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget)
   
 Kommunalpolitisk Topmøde    
 Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg  Stedfortræder  
 Bestyrelsen for CSV Odense    
 Hegnsynet    
 I alt vederlag    195.074,01

Borgmesterforvaltningen