Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Byrådsmedlem Claus Skjoldborg Larsen deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 og 2018.

Se udvalgsposter mv. for Claus Skjoldborg Larsen herunder.

 

2024

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
 Odense Byråd Medlem 126.209
 

Udpeget af byrådet

   
 By- og Kulturudvalget Medlem  81.612
 Kommunalpolitisk Topmøde Medlem  
Folkeoplysningsudvalget i Odense Kommune Medlem  
Odense Kommunes Bevillingsnævn Medlem  

Stedfortræderposter

   
 Børne- og ungeudvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget)    
Odense Kommunes Handicapråd    
VandCenter Syd Holding A/S, bestyrelsen for    
 I alt vederlag   207.821

 

 

2023

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
 Odense Byråd Medlem 123.846
 

Udpeget af byrådet

   
 By- og Kulturudvalget Medlem  79.889
 Kommunalpolitisk Topmøde Medlem  
Folkeoplysningsudvalget i Odense Kommune Medlem  
Odense Kommunes Bevillingsnævn Medlem  

Stedfortræderposter

   
 Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget)    
Odense Kommunes Handicapråd    
VandCenter Syd Holding A/S, bestyrelsen for    
 I alt vederlag   203.735

 

 

2022

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
 Odense Byråd Medlem 120.198
 

Udpeget af byrådet

   
 By- og Kulturudvalget Medlem  77.714
 Kommunalpolitisk Topmøde Medlem  
Folkeoplysningsudvalget i Odense Kommune Medlem  
Odense Kommunes Bevillingsnævn Medlem  
Trafikselskabet FynBus, bestyrelsen for (indtil 14. december 2022) Medlem  
Trafikselskabet FynBus, repræsentantskabet for (indtil 14. december 2022) Medlem  

Stedfortræderposter

   
 Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget)    
Odense Kommunes Handicapråd    
VandCenter Syd Holding A/S, bestyrelsen for    
 I alt vederlag   197.912

 

 

2021

Medlem af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Odense Byråd Medlem 207.031,79
Ældre- og Handicapudvalget Medlem
Mulernes Legatskole Medlem
Taksationskommissionen efter vejloven Medlem
Bestyrelsen for Kaj Munk Kollegiet Medlem
Bestyrelsen for Kold College Medlem
Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget) Stedfortræder
Kommunalpolitisk Topmøde Stedfortræder
Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg Stedfortræder
Bestyrelsen for CSV Odense Stedfortræder
I alt vederlag 207.031,79

 

2020

Medlem af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Odense Byråd Medlem 203.064,57
Ældre- og Handicapudvalget Medlem
Mulernes Legatskole Medlem
Taksationskommissionen efter vejloven Medlem
Bestyrelsen for Kaj Munk Kollegiet Medlem
Bestyrelsen for Kold College Medlem
Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget) Stedfortræder
Kommunalpolitisk Topmøde Stedfortræder
Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg Stedfortræder
Bestyrelsen for CSV Odense Stedfortræder
I alt vederlag 203.064,57

 

2019

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem i Odense Kommune 199.276,80
Ældre- og Handicapudvalget Medlem
Mulernes Legatskole Medlem
Taksationskommissionen efter vejloven Medlem
Bestyrelsen for Kaj Munk Kollegiet Medlem
Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget) Stedfortræder
Kommunalpolitisk Topmøde Stedfortræder
Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg Stedfortræder
Bestyrelsen for CSV Odense Stedfortræder
Hegnsynet Stedfortræder
I alt vederlag 199.276,80

 

2018

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem i Odense Kommune 195.074,01
Ældre- og Handicapudvalget Medlem
Mulernes Legatskole Medlem
Taksationskommissionen efter vejloven Medlem
Bestyrelsen for Kaj Munk Kollegiet Medlem
Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget) Stedfortræder
Kommunalpolitisk Topmøde Stedfortræder
Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg Stedfortræder
Bestyrelsen for CSV Odense Stedfortræder
Hegnsynet Stedfortræder
I alt vederlag 195.074,01

Borgmesterforvaltningen