Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Byrådsmedlem Claus Skjoldborg Larsen deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2020, 2019 og 2018.

Byrådsmedlem Claus Skjoldborg Larsen deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2020, 2019 og 2018.

 

2020

Medlem af

Funktion

Vederlag årligt (kr.)

Odense Byråd

Medlem

200.419,56

Ældre- og Handicapudvalget

Medlem




Mulernes Legatskole Medlem


Taksationskommissionen efter vejloven

Medlem





Bestyrelsen for Kaj Munk Kollegiet

Medlem

Stedfortræderposter


Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget)


Kommunalpolitisk Topmøde

     

Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg

     

Bestyrelsen for CSV Odense

     
I alt vederlag
200.419,56

 

 

2019

 

I egenskab af:

 

Funktion:

 
 
Vederlag årligt (kr.)


Byrådsmedlem i Odense Kommune
199.276,80
 

Ældre- og Handicapudvalget

 
Medlem

 

 

Mulernes Legatskole
Medlem
 

 


Taksationskommissionen efter vejloven

Medlem

Bestyrelsen for Kaj Munk Kollegiet

Medlem

Stedfortræderposter:

Børn og unge-udvalget
(§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget)

Kommunalpolitisk Topmøde

Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg Stedfortræder

Bestyrelsen for CSV Odense

Hegnsynet

I alt vederlag
199.276,80

 

 

2018

  

I egenskab af:

  

Funktion:

 
 
Vederlag årligt (kr.)

 


Byrådsmedlem i Odense Kommune
 
195.074,01

Ældre- og Handicapudvalget

 
Medlem
 

 

           

 

Mulernes Legatskole
Medlem
 

 


 Taksationskommissionen efter vejloven

 Medlem
 

 Bestyrelsen for Kaj Munk Kollegiet

Medlem 

 

 
Stedfortræderposter:

   

 Børn og unge-udvalget
(§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget)

   

Kommunalpolitisk Topmøde

   
Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg  Stedfortræder  

Bestyrelsen for CSV Odense
   

Hegnsynet
   
 
I alt vederlag
   
195.074,01
 

Borgmesterforvaltningen