Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Byrådsmedlem Brian Dybro deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 og 2014.

Rådmand Brian Dybro deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 og 2014.

 

2020

 I egenskab af  Funktion  Vederlag årligt (kr.)
 Byrådsmedlem (rådmand)    
 Beskæftigelses- og Socialudvalget  Formand  *864.791,79
 Økonomiudvalget  Medlem  
 Sundhedsudvalget (§ 17, stk. 4-udvalg)  Medlem  
 Kommunens styrelse under krise eller krig  Medlem  
 Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg  Medlem  
 Kommunalpolitisk Topmøde  Medlem  
 Stedfortræderposter    
 Ingen stedfortræderposter    
 Regionale aktiviteter    
 Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn
 (Udpeget af KKR Syddanmark)
 Medlem  Mødediæter (fravalgt)
 Valgt af KL    
 KL's Socialudvalg  Medlem  33.930
 Øvrige    
 Byg til Vækst  Medlem  
 I alt vederlag    *898.721,79

* Det højere vederlag skyldes, at Brian Dybro er rådmand.

 

2019

 I egenskab af  Funktion  Vederlag årligt (kr.)
 Byrådsmedlem i Odense Kommune    
 Beskæftigelses- og Socialudvalget  Formand  *846.730,53
 Økonomiudvalget  Medlem  
 Sundhedsudvalget (§ 17, stk. 4-udvalg)  Medlem  
 Kommunens styrelse under krise eller krig  Medlem  
 Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg  Medlem  
 Kommunalpolitisk Topmøde  Medlem  
 Udvalget for borgerinddragelse  Formand  
 Bestyrelsen for den Forberedende Grunduddannelse (FGU)  Medlem  
 Stedfortræderposter    
 Ingen stedfortræderposter    
 Regionale aktiviteter    
 Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn
 (Udpeget af KKR Syddanmark)
 Medlem  Mødediæter (fravalgt)
 Valgt af KL    
 KL's Socialudvalg  Medlem  8.271,50
 Øvrige    
 Byg til Vækst  Medlem  
 I alt vederlag    *855.002,03

* Det højere vederlag skyldes, at Brian Dybro er rådmand.

 

2018

 I egenskab af  Funktion  Vederlag årligt (kr.)
 Byrådsmedlem i Odense Kommune    
 Beskæftigelses- og Socialudvalget  Formand  *827.204,49
 Økonomiudvalget  Medlem  
 Sundhedsudvalget (§ 17, stk. 4-udvalg)  Medlem  
 Kommunens styrelse under krise eller krig  Medlem  
 Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg  Medlem  
 Kommunalpolitisk Topmøde  Medlem  
 Udvalget for borgerinddragelse  Formand  
 Bestyrelsen for den Forberedende Grunduddannelse (FGU)  Medlem  
 Stedfortræderposter    
 Ingen stedfortræderposter    
 Regionale aktiviteter    
 Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn
 (Udpeget af KKR Syddanmark)
 Medlem  Mødediæter (fravalgt)
 Øvrige    
 Byg til Vækst  Medlem  
 I alt vederlag    *827.204,49

* Det højere vederlag skyldes, at Brian Dybro er rådmand.

 

2017

 I egenskab af  Funktion  Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem i Odense Kommune, 1. viceborgmester    *282.634,31
Sundhedsudvalget (§ 17, stk. 4-udvalg)  Formand  20.000
By- og Kulturudvalget  Medlem  
Kommunalpolitisk Topmøde  Medlem  
Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg  Medlem  
Stedfortræderposter    
Kredsrådet Fyns Politi    
Kommunens styrelse under krise eller krig    
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S    
 I alt vederlag    302.584,31

* Det højere vederlag skyldes, at Brian Dybro er rådmand.

 

2016

 I egenskab af  Funktion  Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem i Odense Kommune, 1. viceborgmester    *250.818,99
By- og Kulturudvalget  Medlem  
Kommunalpolitisk Topmøde  Medlem  
Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg  Medlem  
Stedfortræderposter    
Kredsrådet Fyns Politi    
Kommunens styrelse under krise eller krig    
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S    
 I alt vederlag    250.818,99

* Det højere vederlag skyldes, at Brian Dybro er rådmand.

 

2015

 I egenskab af  Funktion  Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem i Odense Kommune, 1. viceborgmester    *250.818,99
By- og Kulturudvalget  Medlem  
Kommunalpolitisk Topmøde  Medlem  
Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg  Medlem  
Stedfortræderposter    
Kredsrådet Fyns Politi    
Kommunens styrelse under krise eller krig    
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S    
 I alt vederlag    250.818,99

* Det højere vederlag skyldes, at Brian Dybro er rådmand.

 

2014

 I egenskab af  Funktion  Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem i Odense Kommune, 1. viceborgmester    *248.129,04
By- og Kulturudvalget  Medlem  
Kommunalpolitisk Topmøde  Medlem  
Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg  Medlem  
Stedfortræderposter    
Kredsrådet Fyns Politi    
Kommunens styrelse under krise eller krig    
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S    
 I alt vederlag    248.129,04

* Det højere vederlag skyldes, at Brian Dybro er rådmand.

Borgmesterforvaltningen