Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Byrådsmedlem Brian Dybro deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 og 2014.

Rådmand Brian Dybro deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 og 2014.

 

2020

Medlem af

Funktion

Vederlag årligt (kr.)


Byrådsmedlem (rådmand)


Beskæftigelses- og Socialudvalget

Formand
*864.791,79

Økonomiudvalget

 Medlem    

Sundhedsudvalget (§ 17, stk. 4-udvalg)

 Medlem    

Kommunens styrelse under krise eller krig

 Medlem    

Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg

 Medlem    

Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem


Stedfortræderposter

 
Ingen stedfortræderposter

     

Regionale aktiviteter

   

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn
(Udpeget af KKR Syddanmark)

Medlem
Mødediæter (fravalgt)
 

Valgt af KL

     
 
KL's Socialudvalg

Medlem    33.930
 

Øvrige

     

Byg til Vækst

Medlem    

I alt vederlag

898.721,79

* Det højere vederlag skyldes, at Brian Dybro er rådmand.

 


2019

 

I egenskab af:

 

 

Funktion:

 

 

Vederlag årligt (kr.)

 


Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

 


Beskæftigelses- og Socialudvalget

Formand


*846.730,53

Økonomiudvalget

Medlem

Sundhedsudvalget (§ 17, stk. 4-udvalg)

Medlem

Kommunens styrelse under krise eller krig

Medlem

Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg

Medlem

Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem

 

 

Udvalget for borgerinddragelse Formand

Bestyrelsen for den Forberedende Grunduddannelse (FGU)


Medlem


Stedfortræderposter:

 

 

 

Ingen stedfortræderposter
Regionale aktiviteter:
Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn
(Udpeget af KKR Syddanmark)
Medlem Mødediæter (fravalgt)
Valgt af KL
   
KL's Socialudvalg Medlem 8.271,50
Øvrige:
Byg til Vækst Medlem


I alt vederlag

 

 

*855.002,03

 

* Det højere vederlag skyldes, at Brian Dybro er rådmand.

 

 

2018

 

I egenskab af:

 

 

Funktion:

 

 

Vederlag årligt (kr.)

 


Byrådsmedlem i Odense Kommune

            

 


Beskæftigelses- og Socialudvalget

Formand


*827.204,49

Økonomiudvalget

Medlem
 

Sundhedsudvalget (§ 17, stk. 4-udvalg)

Medlem
 

Kommunens styrelse under krise eller krig

Medlem 
 

Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg

Medlem 
 

Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem

 

 

Udvalget for borgerinddragelse  Formand  

Bestyrelsen for den Forberedende Grunduddannelse (FGU)

 
Medlem
 


Stedfortræderposter:

 

 

 

 Ingen stedfortræderposter    
 Regionale aktiviteter:    
Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn
(Udpeget af KKR Syddanmark)
 Medlem  Mødediæter (fravalgt)
 Øvrige:    
 Byg til Vækst  Medlem  


I alt vederlag

 

 

*827.204,49

 

* Det højere vederlag skyldes, at Brian Dybro er rådmand.

 

 

2017

 

I egenskab af:

 

 

Byrådsmedlem er:

 

 

Vederlag årligt (kr.)

 

 

Byrådsmedlem i Odense Kommune,

1. viceborgmester

 

 

282.634,31*

 

By- og Kulturudvalget

 

Medlem

 

Sundhedsudvalget (§ 17, stk. 4-udvalg) Formand 20.000
Kommunalpolitisk Topmøde

 

Medlem

 

 

 

 

Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg Medlem

 

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

 

 

 

 

 

 

 

Kredsrådet Fyns Politi
Kommunens styrelse under krise eller krig
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S

 

I alt vederlag

 

 

302.584,31

 

* Det højere vederlag skyldes, at Brian Dybro er 1. viceborgmester.

 

 

2016

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune,

1. Viceborgmester

250.818,99*

By- og Kulturudvalget

Medlem

Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem

 

Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg Medlem

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

 

 

Kredsrådet Fyns Politi
Kommunens styrelse under krise eller krig
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S

I alt vederlag

250.818,99

* Det højere vederlag skyldes at Brian Dybro er 1. viceborgmester

 

 

2015 

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune, 1. Viceborgmester

250.818,99*

By- og Kulturudvalget

Medlem

Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem

 

Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg Medlem

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

 

 

Kredsrådet Fyns Politi
Kommunens styrelse under krise eller krig
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S

I alt vederlag

250.818,99

 * Det højere vederlag skyldes at Brian Dybro er 1. viceborgmester

 

 

2014

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune, 1. Viceborgmester

248.129,04*

By- og Kulturudvalget

Medlem

Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem

Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg Medlem

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

Kredsrådet Fyns Politi
Kommunens styrelse under krise eller krig
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S

I alt vederlag

248.129,04

* Det højere vederlag skyldes at Brian Dybro er 1. Viceborgmester

 

Borgmesterforvaltningen