Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Byrådsmedlem Brian Dybro deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 og 2014.

Rådmand Brian Dybro deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 og 2014.

 

2019

 

I egenskab af:

 

 

Funktion:

 

 

Vederlag årligt (kr.)

 


Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

 


Beskæftigelses- og Socialudvalget

Formand


*852.113,04

Økonomiudvalget

Medlem

Sundhedsudvalget(§ 17, stk. 4-udvalg)

Medlem

Kommunens styrelse under krise eller krig

Medlem

Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg

Medlem

Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem

 

 

Udvalget for borgerinddragelse Formand

Bestyrelsen for den Forberedende Grunduddannelse (FGU)


Medlem


Stedfortræderposter:

 

 

 

Ingen stedfortræderposter
Regionale aktiviteter:
Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn
(Udpeget af KKR Syddanmark)
Medlem Mødediæter (fravalgt)
Valgt af KL
   
KL's Socialudvalg Medlem 33.086
Øvrige:
Byg til Vækst Medlem


I alt vederlag

 

 

*885.199,04

 

*Det højere vederlag skyldes, at Brian Dybro er rådmand.

 

2018

 

I egenskab af:

 

 

Funktion:

 

 

Vederlag årligt (kr.)

 


Byrådsmedlem i Odense Kommune

            

 


Beskæftigelses- og Socialudvalget

Formand


*830.583,00

Økonomiudvalget

Medlem
 

Sundhedsudvalget (§ 17, stk. 4-udvalg)

Medlem
 

Kommunens styrelse under krise eller krig

Medlem 
 

Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg

Medlem 
 

Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem

 

 

Udvalget for borgerinddragelse  Formand  

Bestyrelsen for den Forberedende Grunduddannelse (FGU)

 
Medlem
 


Stedfortræderposter:

 

 

 

 Ingen stedfortræderposter    
 Regionale aktiviteter:    
Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn
(Udpeget af KKR Syddanmark)
 Medlem  Mødediæter (fravalgt)
 Øvrige:    
 Byg til Vækst  Medlem  


I alt vederlag

 

 

*830.583,00

 

*Det højere vederlag skyldes, at Brian Dybro er rådmand.

 

 

2017

 

 

I egenskab af:

 

 

Byrådsmedlem er:

 

 

Vederlag årligt (kr.)

 

 

Byrådsmedlem i Odense Kommune,

1. viceborgmester

 

 

282.634,31*

 

By- og Kulturudvalget

 

Medlem

 

Sundhedsudvalget (§ 17, stk. 4-udvalg) Formand 20.000
Kommunalpolitisk Topmøde

 

Medlem

 

 

 

 

Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg Medlem

 

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

 

 

 

 

 

 

 

Kredsrådet Fyns Politi
Kommunens styrelse under krise eller krig
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S

 

I alt vederlag

 

 

302.584,31

 

* Det højere vederlag skyldes, at Brian Dybro er 1. viceborgmester.

 

2016

 

 

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune,

1. Viceborgmester

250.818,99*

By- og Kulturudvalget

Medlem

Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem

 

Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg Medlem

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

 

 

Kredsrådet Fyns Politi
Kommunens styrelse under krise eller krig
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S

I alt vederlag

250.818,99

 

 
* Det højere vederlag skyldes at Brian Dybro er 1. viceborgmester

2015 

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune, 1. Viceborgmester

250.818,99*

By- og Kulturudvalget

Medlem

Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem

 

Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg Medlem

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

 

 

Kredsrådet Fyns Politi
Kommunens styrelse under krise eller krig
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S

I alt vederlag

250.818,99

 
* Det højere vederlag skyldes at Brian Dybro er 1. viceborgmester

2014

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune, 1. Viceborgmester

248.129,04*

By- og Kulturudvalget

Medlem

Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem

Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg Medlem

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

Kredsrådet Fyns Politi
Kommunens styrelse under krise eller krig
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S

I alt vederlag

248.129,04

* Det højere vederlag skyldes at Brian Dybro er 1. Viceborgmester

 

Opdateret 18-09-2019

Borgmesterforvaltningen