Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Byrådsmedlem Araz Khan deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2024, 2023, 2022, 2021 og 2020.

Se udvalgsposter mv. for Araz Khan herunder.

 

2024

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Odense Byråd Medlem *142.482
 

Udpeget af byrådet

   
By- og Kulturudvalget Medlem  81.612
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem  
 

Stedfortræderposter

   
Odense Kommunes Bevillingsnævn    
Skatteankenævn Østfyn     
I alt vederlag    224.094

* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn på under 10 år.

 

 

2023

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Odense Byråd Medlem *139.814
 

Udpeget af byrådet

   

Økonomiudvalg
(Stedfortræder for Claus Houden fra den 29. maj til og med den 2. juli 2023 og igen fra den 27. juli til og med den 27. august 2023)

Medlem  79.889 **
By- og Kulturudvalget Medlem  79.889
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem  
Kommunens styrelse under krise eller krig 
(Stedfortræder for Claus Houden fra den 29. maj til og med den 2. juli 2023 og igen fra den 27. juli til og med den 27. august 2023)
Medlem  
 

Stedfortræderposter

   
Odense Kommunes Bevillingsnævn    
Skatteankenævn Østfyn     
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg 
(Stedfortræder for Claus Houden fra den 29. maj til og med den 2. juli 2023 og igen fra den 27. juli til og med den 27. august 2023)
   
I alt vederlag    219.703

* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn på under 10 år.

** Udvalgsvederlag udbetales forholdsmæssigt for stedfortræderperioden.

 

 

2022

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Odense Byråd Medlem *135.696
 

Udpeget af byrådet

   
By- og Kulturudvalget Medlem  77.714
Kommunalpolitisk Topmøde  Medlem  
 

Stedfortræderposter

   
Odense Kommunes Bevillingsnævn    
Skatteankenævn Østfyn (først fra 1/7 2022)    
I alt vederlag    213.410

* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn på under 10 år.

 

 

2021

I egenskab af: Funktion: Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem i Odense Kommune *222.211,55

Børn- og Ungeudvalget

Medlem
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem
Langelinie Kollegiet Medlem
Odense Katedralskole Medlem

 Stedfortræderposter

   
Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget)
I alt vederlag
*222.211,55

* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn på under 10 år. 

 

 

2020

I egenskab af: Funktion: Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem i Odense Kommune *72.952,76
Børn- og Ungeudvalget Medlem
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem
Langelinie Kollegiet Medlem  
Odense Katedralskole Medlem  
Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget) Stedfortræder  
I alt vederlag *72.952,76

* Det "anderledes" vederlag skyldes, at Araz Khan først er indtrådt i byrådet den 1. september 2020, samt tillæg for hjemmeboende børn på under 10 år.

Borgmesterforvaltningen