Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Byrådsmedlem Anne-Mette Ebensgaard deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 og 2018.

Se udvalgsposter mv. for Anne-Mette Ebensgaard herunder.

 

2024

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Odense Byråd Medlem 126.209
 

Udpeget af byrådet

   
Børn- og Ungeudvalget Medlem  81.612
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem  
Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Formand  
Odense Kunstråd, bestyrelsen for Medlem  
Ung Odense - Ungdomsskolen i Odense, bestyrelsen for Medlem  
Odense Kommunes Bevillingsnævn  Formand  
I alt vederlag   207.821

 

 

2023

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Odense Byråd Medlem 123.846
 

Udpeget af byrådet

   
Børn- og Ungeudvalget Medlem  79.889
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem  
Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Formand  
Odense Kunstråd, bestyrelsen for Medlem  
Ung Odense - Ungdomsskolen i Odense, bestyrelsen for Medlem  
Odense Kommunes Bevillingsnævn - fra den 1. august 2023  Formand  
I alt vederlag    203.735

 

 

2022

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Odense Byråd Medlem 120.198
 

Udpeget af byrådet

   
Børn- og Ungeudvalget Medlem  77.714
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem  
Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Formand  
Odense Kunstråd, bestyrelsen for Medlem  
Ung Odense - Ungdomsskolen i Odense, bestyrelsen for Medlem  

Øvrige poster

   
Kansas City  Medlem  
I alt vederlag    197.912

 

 

2021

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Odense Byråd Medlem 207.031,79
Ældre- og Handicapudvalget Medlem
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem
Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Medlem
Odense Kommunes Handicapråd Stedfortræder
I alt vederlag 207.031,79


2020

 I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Odense Byråd  Medlem *207.977,50
Ældre- og Handicapudvalget  Medlem  
Kommunalpolitisk Topmøde  Medlem  
Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse  Medlem  
Odense Kommunes Handicapråd  Stedfortræder  
I alt vederlag   *207.977,50

*Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn på under 10 år.

 

2019

 I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem i Odense Kommune   *213.881,58
Ældre- og Handicapudvalget  Medlem  
Kommunalpolitisk Topmøde  Medlem  
Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse  Medlem  
Odense Kommunes Handicapråd  Stedfortræder  
I alt vederlag   *213.881,58

*Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn på under 10 år.

 

2018

 I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem i Odense Kommune    *209.394,75
Ældre- og Handicapudvalget  Medlem  
Kommunalpolitisk Topmøde  Medlem  
Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse  Medlem  
Odense Kommunes Handicapråd  Stedfortræder  
I alt vederlag    *209.394,75
*Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn på under 10 år.

Borgmesterforvaltningen