Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Byrådsmedlem Anne-Mette Ebensgaard deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2019 og 2018.

Byrådsmedlem Anne-Mette Ebensgaard deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2019 og 2018.

 

2019

I egenskab af:
Funktion:
Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune
*215.100,60

Ældre- og Handicapudvalget

Medlem

 

Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem
 
 

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse

Medlem

Stedfortræderposter:

Odense Kommunes Handicapråd

I alt vederlag

*215.100,60

*Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn.

 

2018

I egenskab af:
Funktion:
Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune
*210.224,53

Ældre- og Handicapudvalget

Medlem
 

 

Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem
 
 
 

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse

Medlem
 

Stedfortræderposter:

   

Odense Kommunes Handicapråd

   
I alt vederlag

  *210.224,53

*Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn.


Opdateret 17-04-2019

Borgmesterforvaltningen