Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Byrådsmedlem Anne-Mette Ebensgaard deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2020, 2019 og 2018.

Byrådsmedlem Anne-Mette Ebensgaard deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2020, 2019 og 2018.

 

2020

Medlem af

Funktion

Vederlag årligt (kr.)

Odense Byråd

Medlem

*207.977,50

Ældre- og Handicapudvalget

Medlem
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem


Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse

Medlem
Stedfortræderposter:


Odense Kommunes HandicaprådI alt vederlag

*207.977,50

*Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn på under 10 år.

 

 

2019

I egenskab af:
Funktion:
Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune
*213.881,58

Ældre- og Handicapudvalget

Medlem

 

Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem
 
 

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse

Medlem

Stedfortræderposter:

Odense Kommunes Handicapråd

I alt vederlag

*213.881,58

*Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn på under 10 år.

 

2018

I egenskab af:
Funktion:
Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune
*209.394,75

Ældre- og Handicapudvalget

Medlem
 

 

Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem
 
 
 

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse

Medlem
 

Stedfortræderposter:

   

Odense Kommunes Handicapråd

   
I alt vederlag

  *209.394,75

*Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn på under 10 år.


Borgmesterforvaltningen