Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Byrådsmedlem Anne-Mette Ebensgaard deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2020, 2019 og 2018.

Byrådsmedlem Anne-Mette Ebensgaard deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2020, 2019 og 2018.

 

2020

 I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
 Odense Byråd  Medlem *207.977,50
 Ældre- og Handicapudvalget  Medlem  
 Kommunalpolitisk Topmøde  Medlem  
 Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse  Medlem  
 Stedfortræderposter    
 Odense Kommunes Handicapråd    
 I alt vederlag   *207.977,50

*Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn på under 10 år.

 

2019

 I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
 Byrådsmedlem i Odense Kommune   *213.881,58
 Ældre- og Handicapudvalget  Medlem  
 Kommunalpolitisk Topmøde  Medlem  
 Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse  Medlem  
 Stedfortræderposter    
 Odense Kommunes Handicapråd    
 I alt vederlag   *213.881,58

*Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn på under 10 år.

 

2018

 I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
 Byrådsmedlem i Odense Kommune    *209.394,75
 Ældre- og Handicapudvalget  Medlem  
 Kommunalpolitisk Topmøde  Medlem  
 Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse  Medlem  
 Stedfortræderposter    
 Odense Kommunes Handicapråd    
 I alt vederlag    *209.394,75
*Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn på under 10 år.

Borgmesterforvaltningen