Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Byrådsmedlem Abdirashid Abdi deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 og 2018.

Se udvalgsposter mv. for Abdirashid Abdi herunder.

 

2024

 I egenskab af  Funktion  Vederlag årligt (kr.)
Odense Byråd  Medlem 126.209

Udpeget af byrådet

   
Klima- og Miljøudvalget Medlem   81.612
CSV Odense, bestyrelsen for Medlem  
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem  

 

Stedfortræderposter

   
Udvalget for frivillighed og civilsamfund (§ 17, stk. 4-udvalg)    
Børne- og ungeudvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget)    
Odense Kommunes Handicapråd    
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg    
I alt vederlag    207.821


 

 

2023

 I egenskab af  Funktion  Vederlag årligt (kr.)
Odense Byråd  Medlem  *139.817

Udpeget af byrådet

   
Børn- og Ungeudvalget - indtil den 9. marts 2023  Medlem  14.697
Klima- og Miljøudvalget - fra den 9. marts 2023 Medlem   65.192
CSV Odense, bestyrelsen for  Medlem  
Grønt Råd Medlem   
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem  

 

Stedfortræderposter

   
Udvalget for frivillighed og civilsamfund (§ 17, stk. 4-udvalg)    
Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget)    
Odense Kommunes Handicapråd    
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg    
I alt vederlag    219.703

* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn på under 10 år.

 

 

2022

 I egenskab af  Funktion  Vederlag årligt (kr.)
Odense Byråd  Medlem  *135.696

Udpeget af byrådet

   
Børn- og Ungeudvalget  Medlem  77.714
CSV Odense, bestyrelsen for  Medlem  
Grønt Råd Medlem   
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem  

 

Stedfortræderposter

   
Udvalget for frivillighed og civilsamfund (§ 17, stk. 4-udvalg)    
Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget)    
Odense Kommunes Handicapråd    
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg    
I alt vederlag    213.410

* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn på under 10 år.

 

 

2021

Medlem af Funktion Vederlag årligt (kr.)

Odense Byråd

Medlem

*222.211,55

Børn- og Ungeudvalget

Medlem

 
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem  
I alt vederlag   222.211,55

* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn på under 10 år.

 

 

2020

Medlem af

Funktion

Vederlag årligt (kr.)

Odense Byråd

Medlem

*217.918,86

Børn- og Ungeudvalget

Medlem

 
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem  
I alt vederlag
217.918,86

* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn på under 10 år.

 

 

2019

 I egenskab af:

Funktion:

Vederlag årligt (kr.) 

 Byrådsmedlem i Odense Kommune   *213.881,58
 Børn- og Ungeudvalget Medlem  
 Kommunalpolitisk Topmøde Medlem  
 Udvalget for Borgerinddragelse Medlem  
 I alt vederlag   *213.881,58

* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn på under 10 år.

 

 

2018

 I egenskab af:

Funktion: 

Vederlag årligt (kr.) 

Byrådsmedlem i Odense Kommune   *209.394,75 
Børn- og Ungeudvalget Medlem   
Kommunalpolitisk Topmøde  Medlem   
Udvalget for borgerinddragelse  Medlem  
I alt vederlag   *209.394,75

* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn på under 10 år. 

Borgmesterforvaltningen