Spring til indhold

Selvbetjening og borgerinddragelse på odense.dk

I november 2010 blev Odenses Kommunes digitale borgerpanel adspurgt om deres kendskab til, og anvendelse af selvbetjeningsløsninger på odense.dk. Formålet med undersøgelsen var at få kendskab til borgernes kendskab til selvbetjeningsløsninger samt evt. barrierer og motivationsfaktorer i forbindelse med anvendelsen af disse.

De væsentligste resultater vedr. selvbetjeningsløsninger var at:
• 92 % af respondenterne brugte netbank
• 77 % af respondenterne kendte til selvbetjeningsløsningerne på odense.dk
• 48 % havde brugt selvbetjeningsløsningerne

Respondenterne angav følgende årsager til at de havde brugt selvbetjeningsløsninger:
• De kunne gøre det når den passede dem
• De kunne spare tid
• De kunne undgå køen i Borgerservice
• De slap for at sende noget med posten

De væsentlige årsager til at ville bruge selvbetjeningsløsninger i fremtiden var:
• Det skulle være nemt
• De skulle modtage en kvittering på gennemførelsen
• Der skulle være en god vejledning
• Det skulle give en hurtigere sagsbehandling

Borgerinddragelse på odense.dk
Borgerpanelet blev ligeledes spurgt om deres holdning til borgerinddragelse via digitale medier, f.eks. facebook, debatforum mm. Formålet var at få et indtryk af hvilken type digital dialog borgerne ønsker med Odense Kommune.

De væsentligste resultater vedr. digital borgerinddragelse er at:
• 31 % mener ikke at de har behov for dialogen
• 36 % vil gerne i dialog via en høringsportal
• 20 % vil gerne i dialog via debatforum eller kommentarfelter på hjemmesiden

De væsentligste emner, som de adspurgte gerne ville i dialog med Odense Kommune om var:
• Trafik
• Byens fremtidige udvikling
• Kultur og oplevelser


Download Rapport: Selvbetjening og borgerinddragelse på odense.dk

Download rådata: Selvbetjening og borgerinddragelse på odense.dk

Yderligere oplysninger:
Målgruppeansvarlig for børnefamilier, Eva Knudsen
emkn@odense.dk 

Målgruppeansvarlig for studerende, Rikke Pelle
rpj@odense.dk


Borgmesterforvaltningen