Spring til indhold

Letbanens brugerpotentiale

Incentive Partners gennemførte i juni 2010 en undersøgelse for Odense Kommune blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Odense Kommune om deres holdning til og interesse for en letbane. Analysen baserer sig på svar fra 1.051 respondenter fra Odenses Borgerpanel og indgår i den tekniske baggrundsrapport for letbanen.

Analysen konkluderer blandt andet at:

 

En letbane gør Odense mere attraktiv og profilerer den som en grøn by

 • Mere end 3 ud af 4 odenseanere mener, at en letbane vil profilere Odense som en grøn by
 • 2 af 3 mener, at en letbane vil gøre det mere attraktivt at bo og arbejde i Odense
 • Studerende og fuldtidsbeskæftigede er mest positive overfor letbanen
 • Letbanen vil tiltrække nye kundegrupper
 • Et flertal af odenseanerne er parate til at betale 50 kr. mere i skat om måneden for at få en letbane i Odense
 • Halvdelen af borgerne er villige til at betale 100 kr. om måneden
 • Letbanen giver den kollektive trafik et løft
 • Bilisterne ser letbanen som et reelt alternativ
 • Mænd vil i højere grad rejse kollektivt i stedet for at tage bilen
 • Hvis det bliver let at medtage cykler, vil mange cyklister benytte letbanen
 • En tredjedel af de potentielle brugere er interesseret i at kunne tage cyklen med letbanen af og til

Borgmesterforvaltningen