Spring til indhold

Oplevelser og kultur i Odense

.

Oplevelser og kultur i Odense
I efteråret 2010 er Odenses Kommunes digitale borgerpanel blevet adspurgt om deres syn på og brug af byens kulturtilbud, samt den måde oplevelser, kultur og tilbud markedsføres og kommunikeres på. Formålet med undersøgelsen er at optimere markedsføringen og få et fingerpeg om borgernes holdning til byens oplevelsestilbud.

De væsentligste resultater:

 • 63 % af respondenterne er "tilfredse" eller "meget tilfredse" med udbuddet af oplevelser og kultur i Odense.
 • Top 3 besøgte events i Odense er: 1. Torsdagskoncerter i Kgs. Have, 2. H.C.Andersen Julemarkedet, 3. Odense Blomfesterfestival.
 • 37 % mener det er vanskeligt at få et overblik over udbuddet af kultur og oplevelser i Odense, mens 30 % svarer "nemt" eller "meget nemt" og 21 % svarer "vanskeligt" eller "meget vanskeligt".
 • 77 % finder deres information via aviser og dagblade, mens 55 % svarer "Internettet".


Kina i Odense og EXPO
Efteråret i Odense stod i Kinas tegn. Kina i Odense-kampagnen skulle markere Odenses deltagelse på EXPO 2010 i Shanghai. Events, kulturelle begivenheder og konkurrencer havde til formål at gøre Odense mere livlig, spændende og inspirerende glæde for byens borgere og gæster. Borgerpanelet er blevet spurgt om holdningen til og deltagelsen i de mange aktiviteter, der gik under navnet "Kina i Odense". Kendskabet til og tilfredsheden med EXPO-projektet er også blevet belyst i undersøgelsen.

De væsentligste resultater:

 • 4 ud af 5 borgere har hørt om Kina i Odense-kampagnen.
 • Blomsterfestivalen er det Kina i Odense-arrangement flest har deltaget i.
 • 53 % synes godt eller rigtigt god om kampagnen.
 • 4 ud af 5 har kendskab til at Odense deltager på EXPO Shanghai.
 • 3 ud af 5 mener det giver værdi for Odense at deltage på EXPO.

Download "Oplevelser og kultur i Odense" inklusiv bilag.

  Yderligere oplysninger:
  Rune Bager
  Udvikling Odense
  rb@odense.dk
  Tlf. 30 71 80 94

Borgmesterforvaltningen