Spring til indhold

Opsamling på demokratisk samtale om evt. sag af Fjernvarme Fyn og inputs til fremtidens velfærd

Opsamling på de demokratiske samtaler om et eventuelt salg af Fjernvarme Fyn og inputs til aftalen om velfærdens fundament.

Der er udarbejdet en opsamling på de demokratiske samtaler om et eventuelt salg af Fjernvarme Fyn på tværs af de afholdte borgermøder samt de kommentarer og spørgsmål, der er kommet i forbindelse med borgerinddragelsen.

 

Opsamlingen beskriver, hvordan den demokratiske samtale med borgerne om velfærd og et eventuelt salg af Fjernvarme Fyn er forløbet, og hvad indholdet af samtalen har været i de store linjer. Formålet er at give et indblik i selve processen og de væsentligste temaer på tværs af borgermøder og skriftlige kommentarer.

De konkrete skriftlige kommentarer, spørgsmål og svar, der er kommet, findes her på odense.dk ligesom det er muligt at gense optagelser af borgermøderne d. 26. august og 7. september.

 

 

Opsamling på den demokratiske samtale om evt. salg af Fjernvarme Fyn

 

Byens institutions- og skolebestyrelser, Ældrerådet, Handicaprådet samt faglige organisationer har i perioden fra den 7. august til 7. september 2020 givet input til den samlede velfærdsaftale ’Et trygt og sikkert fundament for vores fælles velfærd’. 

 

Helt konkret er der givet inputs til den indgåede aftale, og til hvordan udmøntningen af aftalen konkret kan understøtte rammerne i Odense bedst muligt. Disse input er opsamlet i en tværgående opsamling.

 

Opsamling på inputs om, hvordan vi bedst indretter fremtidens velfærd

Borgmesterforvaltningen