Spring til indhold

Aftale om vilkår for salg af Fjernvarme Fyn

Læs aftalepapir om et evt. salg af Fjernvarme Fyn her

Odense Kommune og Energi Fyn har forhandlet om et potentielt salg af Fjernvarme Fyn, som Odense Kommune ejer. Et salg vil indbringe Odense Kommune 524 millioner kroner, som kan bruges på børnehuse, skoler og plejehjem.
 
Med budget 2020 vedtog Odense Byråd seks betingelser for et eventuelt salg af Fjernvarme Fyn til Energi Fyn. De seks betingelser er:
 
1. Fortsat fokus på stabile og lave varmepriser.
2. Udfasning af kul i varmeproduktionen senest i 2025.
3. Fremadrettede investeringer i grøn omstilling skal overvejes i forhold til indvirkning på prisen og betydning for gartnerierhvervet.
4. Varmekunderne skal sikres samme indflydelse som Energi Fyns nuværende andelshavere.
5. Energi Fyn skal opretholde ejerskab af Fjernvarme Fyn.
6. Forudsætning, at et salg sker til markedspris.

Borgmesterforvaltningen