Spring til indhold

Fjernvarme Fyn – se offentliggjorte dokumenter om sagen

På siden her kan du få en oversigt over det materiale om et eventuelt salg af Fjernvarme Fyn, som er gjort tilgængelig for byrådets medlemmer siden efteråret 2019

Byrådet har løbende været orienteret om processen omkring et potentielt salg af Fjernvarme Fyn for at finansiere velfærden i Odense Kommune de kommende år. Byrådet har haft mulighed for at drøfte proces, vilkår og betingelser for en eventuel sammenlægning og stille spørgsmål.

 

Nedenfor er en samlet oversigt over det materiale, herunder præsentationer, dagsordener og skriftlige svar på spørgsmål, som siden efteråret 2019 er rundsendt til eller på anden måde gjort tilgængelig for byrådets medlemmer.

 

Oversigten bliver opdateret, hvis byrådet får tilsendt nyt materiale, eller hvis nyt materiale på anden vis bliver gjort tilgængelig. Dog vil fortroligt materiale ikke indgå i oversigten.

 

Oversigt over materiale

 

Dato Dokumenter (PDF)
19. oktober 2020 Spørgsmål vedrørende forkøbsret til Fjernvarme Fyn
12. oktober 2020 Notat om forkøbsret for forbrugerne
12. oktober 2020
Udtalelse fra Energistyrelsen om forkøbsret efter § 23f
8. oktober 2020 Spørgsmål om sammenhæng mellem indregning af forrentning af indskudt kapital i varmeprisen og regulering af varmeprisen
2. oktober 2020 Spørgsmål om mulighederne for at hæve varmeprisen
2. september 2020 Opfølgende svar på spørgsmål om mulighed for udbytte fra Fjernvarme Fyn
28. august 2020 Svar på spørgsmål fra Tim Vermund - udbytte fra Fjernvarme Fyn
28. august 2020 Svar på opfølgende spørgsmål fra Reza Javid - værdien af Fjernvarme Fyns Affaldsenergi
27. august 2020 Svar på spørgsmål fra Reza Javid - værdien af Fjernvarme Fyns Affaldsenergi
26. august 2020 Svar på spørgsmål fra Tommy Hummelmose - overskud i Fjernvarme Fyn de seneste fem år
26. august 2020 Svar på spørgsmål fra Tim Vermund - overskud, pris og lån
21. august 2020 Spørgsmål vedrørende vilkår for eventuelt salg af Fjernvarme Fyn
10. juni 2020  Supplerende spørgsmål vedrørende fremadrettet indkøb af træflis
9. juni 2020   Supplerende spørgsmål vedrørende overskud fra Fjernvarme Fyn
8. juni 2020  Spørgsmål vedrørende andelen af lokalt indkøbt træflis
2. juni 2020  Supplerende spørgsmål vedrørende evt. salg af Fjernvarme Fyn og det planlagte biomasseanlæg
27. maj 2020  Supplerende spørgsmål vedrørende overskud fra Fjernvarme Fyn
27. maj 2020  Supplerende spørgsmål vedrørende incitamentsstruktur for ledende medarbejdere
25. maj 2020  Supplerende spørgsmål vedrørende incitamentsstruktur for ledende medarbejdere
20. maj 2020  Supplerende spørgsmål vedrørende overskud fra Fjernvarme Fyn
1. maj 2020  Pressemeddelelse vedrørende budgetforlig 2020 ”Vilje til velfærd”
29. april 2020  Beslutning i byrådet vedrørende forslag fra byrådsgruppe C, Ø og Å - Offentlig debat vedr. salg af Fjernvarme Fyn samt køreplan for den demokratiske proces 
23. april 2020  Supplerende spørgsmål vedrørende evt. salg af Fjernvarme Fyn
21. april. 2020  Supplerende spørgsmål vedrørende evt. salg af Fjernvarme Fyn
15. april 2020  Beslutning i økonomiudvalget om forhandlingsmandat vedr. salg af Fjernvarme Fyn til Energi Fyn 
8. april 2020  Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med orienteringen af byrådet den 31. marts 2020
31. marts 2020  Præsentation fra byrådets drøftelse af grundlag, vilkår og betingelser ved evt. salg af Fjernvarme Fyn (byrådsorientering)
19. november 2019  Præsentation af Energi Fyn ved Bent Agerholm, adm. direktør i Energi Fyn (byrådets kvartalsmøde)
19. november 2019  Præsentation af Fjernvarme Fyn ved Jan Strømvig, adm. direktør i Fjernvarme Fyn (byrådets kvartalsmøde)
19. november 2019  Præsentation af forventet proces ved borgmester Peter Rahbæk Juel (byrådets kvartalsmøde)
30. oktober 2019 Uddrag af budgetforlig 2020 

Borgmesterforvaltningen