Spring til indhold

Dagsordener og referater fra Økonomiudvalgets møder

Find dagsordner og referater fra økonomiudvalgsmøderne.

Find aktuelle og nyere dagsordner og referater fra Økonomiudvalget efter 2015.

OBS: Dagsordener er kun tilgængelige forud for møderne. Herefter vil de blive omdøbt til referater.

Find ældre referater fra Økonomiudvalget her (2002 - 2015).

 

 

Forklaring af kategorier

A-sag: Angives ikke i titlen, men er sager til afgørelse i byrådet.
B-sag: Sager til afgørelse i de stående udvalg eller Økonomiudvalget.
C-sag: Sager til drøftelse.
D-sag: Sager til orientering.
E-sag: Initiativretssager, der sættes på dagsorden efter initiativ fra et byråds-/udvalgsmedlem eller fra et af byrådets partier.

 

Borgmesterforvaltningen