Spring til indhold

Dagsordener og referater fra Klima- og Miljøudvalgets møder

Find seneste dagsordener og referater fra Klima- og Miljøudvalgets møder her

Læs og søg i tidligere og aktuelle dagsordner og referater i Klima- og Miljøudvalget.

Forstå sagskategorierne

I titlerne til dagsordenpunkterne er der angivet sagskategorier. Disse kategorier betyder følgende:

A-sag: Angives ikke i titlen, men er sager til afgørelse i byrådet.

B-sag: Sager til afgørelse i de stående udvalg eller Økonomiudvalget.

C-sag: Sager til drøftelse.

D-sag: Sager til orientering.

E-sag: Initiativretssager, der sættes på dagsorden efter initiativ fra et byråds-/udvalgsmedlem eller fra et af byrådets partier.

OBS: Dagsordener er kun tilgængelige forud for møderne. Herefter vil de blive omdøbt til referater.

Klima- og Miljøforvaltningen