Spring til indhold

Dagsordner og referater fra Børn- og Ungeudvalgets møder

Find dagsordner og referater fra Børn- og Ungeudvalget.

Møderne i Børn- og Ungeudvalget afholdes tirsdage klokken 12.30. Se Børn- og Ungeudvalgets mødedatoer her.

Læs og søg i nye og aktuelle dagsordner og referater i Børn- og ungeudvalget efter 2015.
Find dagsordner og referater fra tidligere møder i Børn- og ungeudvalget (1998 - 2015).


OBS: Dagsordener er kun tilgængelige forud for møderne. Herefter vil de blive omdøbt til referater.

Forstå sagskategorierne

I titlerne til dagsordenpunkterne er der angivet sagskategorier. Disse kategorier betyder følgende:

A-sag: Angives ikke i titlen, men er sager til afgørelse i byrådet.
B-sag: Sager til afgørelse i de stående udvalg eller Økonomiudvalget.
C-sag: Sager til drøftelse.
D-sag: Sager til orientering.
E-sag: Initiativretssager, der sættes på dagsorden efter initiativ fra et byråds-/udvalgsmedlem eller fra et af byrådets partier.

OBS: Dagsordener er kun tilgængelige forud for møderne. Herefter vil de blive omdøbt til referater.

Børn- og Ungeforvaltningen