Spring til indhold

Dagsordner og referater fra Ældre- og Handicapudvalgets møder

Find dagsordner og referater fra Ældre- og Handicapudvalget.

Møderne i Ældre- og Handicapudvalget afholdes hver anden tirsdag klokken 08.30. Se Ældre- og Handicapudvalgets mødedatoer her.

 

I titlerne til dagsordenpunkterne er der angivet sagskategorier. Disse kategorier betyder følgende:

 

A-sag: Angives ikke i titlen, men er sager til afgørelse i byrådet.

B-sag: Sager til afgørelse i de stående udvalg eller Økonomiudvalget.

C-sag: Sager til drøftelse.

D-sag: Sager til orientering.

E-sag: Initiativretssager, der sættes på dagsorden efter initiativ fra et byråds-/udvalgsmedlem eller fra et af byrådets partier.

OBS: Dagsordener er kun tilgængelige forud for møderne. Herefter vil de blive omdøbt til referater.

Indlæser

{{ agenda.CommitteeName }} - {{agenda.formattedDate}}

{{agenda.CommitteeName}} den {{agenda.formattedDate }}, {{agenda.MeetingLocation}}

Indlæser

{{ item.Title }}

Punkt {{presentation.Number}}, {{agenda.CommitteeName}} den {{agenda.formattedDate }}, {{agenda.MeetingLocation}}

{{presentation.Section}}
{{presentation.IsOpenText}} - {{presentation.CaseNumber}}

Ældre- og Handicapforvaltningen