Ildsjæleprisen

En hyldest til de frivillige sociale foreninger i Odense

Ildsjæleprisen er en hyldest til de frivillige sociale foreninger, der gør en særlig indsats for socialt udsatte og sårbare i Odense. 

 

Som noget nyt fra 2017 uddeler Odense Kommune også fire underpriser som supplement til selve Ildsjæleprisen. Herunder kan du se et overblik over de enkelte priser. 


De fem vindere kåres på Frivillig Fredag d. 29. september 2017, under årets Frivillig Galla på Posten i Odense. Tilmelding til Frivillig Galla og prisoverrækkelse sker via Frivilligcenter Odense.

 

Center for Civilsamfund nominerer tre kandidater blandt de indstillede, og de indbudte gæster stemmer om, hvem der skal modtage Odenses fornemste frivillige sociale hæderspris.

 

  


 Ildsjæleprisen 

 


Ildsjæleprisen
gives til en forening eller organisation for en indsats eller aktivitet som i særlig grad har medvirket til et eller flere af følgende punkter: 

  • Øget engagementet og virkelysten for individer og/eller foreninger/organisationer.
  • Styrket livskvaliteten og trivslen for en gruppe af mennesker i særligt vanskelige kår.
  • Skabt synlighed og opmærksomhed omkring en ellers overset problematik.
  • Synliggjort kvaliteten/værdierne ved frivilligt socialt arbejde.
  • Iværksat nyskabende aktiviteter med frivillige.
  • Fremmet samarbejdet i den frivillige sociale verden.
  • Fremmet samspil på tværs af sektorer.
  • Skabt grokraft for fællesskaber og modvirket ensomhed.

Kickstarteren


Kickstarteren
gives til en forening eller organisation for en særlig kreativ eller nytænkende indsats eller aktivitet målrettet mennesker i særligt vanskelige kår.

Indsatsen eller aktiviteten kan fx være en nyskabende måde at løse allerede kendte problematikker, eller det kan være indsats der sætter fokus på nye problematikker/oversete målgrupper.

 

Indpiskeren


Indpiskeren
gives til en forening eller organisation for en indsats eller aktivitet målrettet selve de frivillige, med henblik på at øge deres engagement og virkelyst.
Det kan fx være en særlig indsats, aktivitet eller arrangement ift. pleje, rekruttering og fastholdelse af frivillige, eller en formidlende indsats, som har synliggjort værdierne ved frivilligt socialt arbejde.    
   

Holdspilleren


Holdspilleren
gives til en frivillig social forening eller organisation for et særligt konstruktivt samarbejde mellem flere forskellige aktører i den frivillige verden og/eller på tværs af offentlige og ikke-offentlige sektorer.

 

Stjernen


Stjernen
gives til en frivillig person der har leveret en mangeårig, ekstraordinær og vedholdende frivillig social indsats i Odense.

 

                                                                                                                                                             

 

Sådan indstiller du kandidater til Ildsjæleprisen 2017

Du kan indstille kandidater til de enkelte priser igennem dette indstillingsskema. 

Alternativt kan du sende en stærk begrundelse via mail til bsf-frivillig@odense.dk eller via brev til Center for Civilsamfund, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ.

Frist for indstilling af kandidater er mandag den 4. september 2017.

Ud fra indstillingerne finder Odense Kommunes indstillingsudvalg vinderne til de fire nye priser.

Til selve Ildsjæleprisen nominerer indstillingsudvalget tre foreninger blandt de indstillede kandidater. Den endelig vinder af Ildsjæleprisen afgøres traditionen tro ved publikumsafstemning under prisuddelingen ved Frivillig Galla den 29. september.  

 

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte:

Sigrid Bolet: smsb@odense.dk, 51 17 22 56

Kristian Lindegaard Svendsen: klsv@odense.dk, 51 77 74 13

 

Tidligere års prismodtagere:

2016 Foreningen 2 timer om ugen

2015 Børns Voksenvenner

2014 Odense Ældre IT

2013 Samtaleboblen

2012 Den Fri Rådgivning

2011 Foreningen Frivillige i lokalområde 3

2010 NEFOS, Netværket for Selvmordsramte

2009 Center for Seksuelt Misbrugte

2008 Landsforeningen for udbrændte

2007 Havebæks Venner

 

Odense Kommunes Ildsjælepris blev indstiftet i 2006.

Opdateret 12-09-2017

Borgmesterforvaltningen