Spring til indhold

Elmelund Skov - Odenses største skov

Skoven er resultatet af et samarbejde mellem Naturstyrelsen Fyn, VandCenter Syd og Odense Kommune. Skoven skal sikre rent grundvand/drikkevand, udvikle mangfoldig natur og skabe gode, rekreative rammer for borgerne.

Popler fældes i Elmelund Skov for at plante blivende træer

I foråret 2013 indgik Fjernvarme Fyn og Odense Kommune et samarbejde, hvor der blev plantet 31 hektar med popler. Poplerne er etableret som forkultur. Det er de fordi poplerne hurtigt danner en skov, optager meget CO2 og kvæler ukrudt og græs. Poplernes store blade lægger sig på jordbunden og skaber en god jord, som er god at plante blivende træer i.

Derfor bliver der efter planen tyndet i poplerne, så der gives lys til de nye træer

Udtyndingen af Fjernvarme Fyns popler begynder i uge 28. Det betyder, at der kan være områder i skoven, hvor skovningsmaskiner er i gang, som gør, at de af sikkerhedsmæssige årsager kan være nødt til at spærre områder af.

Med poplerne er det på kort tid lykkedes at binde store mængder CO2 samtidig med, at arealet nu er klar til konvertering til den vedvarende skov, som skal understøtte en mangfoldig natur og gode rekreative muligheder.

Der bliver desuden fældet et stort område af popler i forbindelse med anlægningen af en ny jernbane over Vestfyn. Det projekt kan du læse mere om på: https://www.vejdirektoratet.dk/vestfynbanen

Læs mere om Elmelund Skov på Naturstyrelsens hjemmeside. Her finder du fx en god oversigt over vandreruter, aktiviteter og andet praktisk til din tur i Elmelund Skov.

 

Nyhedsbreve fra Elmelund Skov finder du på Naturstyrelsens hjemmeside.

 

 

                                                                                                                                                                                     


 

 
 
 

By- og Kulturforvaltningen