Spring til indhold

Elmelund Skov - Odenses største skov

Skoven er resultatet af et samarbejde mellem Naturstyrelsen Fyn, VandCenter Syd og Odense Kommune. Skoven skal sikre rent grundvand/drikkevand, udvikle mangfoldig natur og skabe gode, rekreative rammer for borgerne.

Læs mere om Elmelund Skov på Naturstyrelsens hjemmeside. Her finder du fx en god oversigt over vandreruter, aktiviteter og andet praktisk til din tur i Elmelund Skov.

 

    Nyt fra Elmelund Skov
     Find alle nyhedsbreve fra Elmelund Skov hos Naturstyrelsen.
     Juli 2021 Nyhedsbrev fra Elmelund Skov med nye som ældre nyheder
     Maj 2019 Nyt fra Elmelund Skov: Invitation til offentligt møde om, hvad de nye arealer i Elmelund Skov skal bruges til
     September 2018 Nyt fra Elmelund Skov: Læs om sommerfugle event, den ”matrikelløse naturskole” og muligheden for at søge projektmidler fra Bydelspuljen
   

Oktober 2017 Kom med til indvielse af Lions Lund i Elmelund Skove (nyhedsbrev 22) - se dronebillede fra indvielsen

September 2017 Nyt om Elmelund Skov med bl.a. invitation til møde i Elmelund Skovs Brugerråd over en gang bålmad

Juni 2017. DM i natur- og jagtsti 2017- prøv selv. 

Nyt om Elmelund Skov med invitation til at prøve en familie- jagtsti i weekenden

    September 2016. Ny aftale om Elmelund Skov mellem Naturstyrelsen, VandCenter Syd
og Odense Kommune. Målsætning om at udvide skoven med 140 ha.
    August – september 2016. Elmelund Skov Hestelaug anlægger ridestier med grus hvor der er fugtigt.
    Juni 2016. Åbent Skovbrugerrådsmøde i Lysningen. Status på alle partnerskaber samt
på Naturstyrelsens og Odense Kommunes arbejde.
    December 2015. Indstillet til Dansk Landskabspris 2015

 

Forår 2015. Partnerskaber og samarbejder

    April 2015. Hundetræningsområdet indviet
    Marts 2015. Elmelund hestelaug blev stiftet
 

8. november 2014. Køb og plant de sidste træer i Folkeskoven. Arrangement kl 13.

 
22. oktober 2014. Workshop om vandleg/vandformidling i velkomstområde
 
25. september 2014. Møde med ryttere. Arbejdsgruppe om partnerskab nedsat 
 
15. september 2014. Workshop om teknik bane for MTB. Forslag til banens indhold tegnet 
 
28. august 2014. Møde i Elmelund Skov Brugerråd. Diskussion om rådets indsatser
 
16. juni 2014. Workshop i skoven med MTB-folk om hvor og hvordan MTB-ruter
  2. juni 2014. Møde i Elmelund Skov Brugerråd. Stor tilfredshed med Elmelund Skovdag

25. maj 2014. Elmelund skovdag. De nye stier indvies, og der vil være mange muligheder for aktiviteter

i skoven

Forår 2014. Plantning af skov og skovbryn
 

29. januar 2014. Elmelund Skov Brugerråd mødes første gang


7. september 2013. På Bolbrodagen uddeler Projekt Generationsmøde bøgetræer,

som skal plantes i skoven i foråret 2014

September 2013. Start på anlæg af stier og gravning af vandhuller
14. august 2013. Miljøminister Ida Auken indvier den nye skov og åbner for vandet
    Maj 2013. Plantning af poppler.
 
15. april 2013. Offentligt møde om planen for Elmelund Skov

04. nov 2012. Temadag som opstart til planlægningen af Elmelund Skov

2011: Der gennemføres en overdragelse af arealerne, så Naturstyrelsen og Odense Kommune i dag

ejer henholdsvis 2/3 og 1/3 af jorden.

2001-2010: Naturstyrelsen og VandCenter Syd opkøber tilsammen 360 ha jord omkring Elmelund.

VandCenter Syd er drivkraft i erhvervelsen af jorden.

2001: Naturstyrelsen, Odense Kommune og VandCenter Syd indgår en samarbejdsaftale om at rejse

i alt 2000 ha skov i Odense i områder med særligt vigtige drikkevandsressourcer

– herunder i området omkring landsbyen Elmelund vest for Odense.

                                                                                                                                                                                      

 
 
 

By- og Kulturforvaltningen