Spring til indhold

Ridespor

Her finder du ridespor eller ridestier i Odense.

For placering af ridespor (inkl. længde og parkeringsforhold) og rideskoler kan du indtegne din egen rute og placering på Odense Kommunes kort.

 

Ridespor er på kommunale arealer markeret med stolpe med hvid hestesko og på statens arealer med piktogram

 1. Hole Skov, 2,8 km

  Ridesporet er en del af forbindelsen til Langesøskovene. Sporet går fra Hole Skovvej gennem Hole Skov ud til Pederstrupvej, hvorfra det følger det gamle banetraché gennem Langesøskovene til Morud.  Der er p-plads for enden af Søbakkevej, hvor der også er rasteplads med bindebomme.  Der er også rasteplads med bindebom ved Sømoserenden (se kort).

 2. Stavis Ådal, 2,8 km

  Ridesporet følger skovkanten i ådalen fra starten ved Fyens Rideskole på Tarupgårdsvej til broen over Ryds Å, hvor det går sammen med ridesporet langs Ryds Å. Der kan parkeres på Tarupgårdsvej ved Fyens Rideklub.

 3. Ryds Ådal, 4,0 km

  Ridesporet løber fra Paaruphallen ved Paarup Kirke og Paarup Rideklub og langs Ryds Å over Langesøstien videre over Spangsvej til tunnelen under Rugårdsvej. Herefter krydses Ryds Å til Villestofte, hvor der er mulighed for at ride rundt på den græsklædte bakke ved Rugårdsvej. På bakken er der rasteplads med bindebom (se kort). Herfra følger sporet kanten af ådalen, indtil det igen krydser Ryds Å og går sammen med ridesporet i Stavis Ådal. Du kan også fortsætte ad sporet over Stavis å til jernalderlandsbyen ved Store Klaus, hvor der også er etableret rasteplads med bindebom.  Der kan parkeres ved Paaruphallen og ved Jernalderlandsbyen. 

 4. Rullekroskovene, 1,5 km

  Ridesporet går fra krydset Otterupvej-Anderupvej til Slettensvej og i en sløjfe rundt i Rullekroskovene. Der er ingen gode p-pladser.

 5. Munkemaen, 2,8 km

  Ridesporet starter og slutter ved Søhusskolen ved Bispeengen. Sporet går i en sløjfe gennem skov og eng ud til Odense Kanal og rundt om Munkemaen. Der er gode p-pladser ved Søhusskolen.

 6. 1000 års skoven, 3,8 km

  Ridesporet starter og slutter ved friluftsbadet på Elsesmindevej. Sporet går i en sløjfe gennem 1000 års skoven. I skoven er der i kanten af de åbne græsarealer etableret omkring 30 terrænspring af store stammer i forskellige højder fra 40 - 100 cm. Mulighed for forbindelse til ridesporet langs Falen ved Mågebakken. Mulighed for forbindelse til Elmelund ad ridesporet mellem goldbanen og jernbanen. Der er gode p-pladser ved friluftsbadet.

 7. Falen, 1,9 km

  Ridesporet er et mindre forbindelsesspor fra Broløkke Sportsrideklub til 1000 års skoven med en sløjfe ved rideklubben.

 8. Hvidkærmosen, 1,1 km 

  Ridesporet er et mindre forbindelsesspor fra Sanderum og Højmegård rideklubber i Hvidkærmosen til cykelstien over motorvejen.

 9. Dalumgård, 5,0 km

  Ridesporet løber i en sløjfe omkring foldene og skoven omkring Dalumgård Rideklub. Der går et ridespor i beplantningen langs motorvejen til Heliosvænget og Faaborgvej. Der er p-plads for enden af Dalumgårds Allé.

 10. Stenløse Skoven, 1,7 km

  Ridesporet er et mindre forbindelsesspor til Skt. Klemens og Stenløseskoven fra Dalumgård. Der er p-plads for enden af Dalumgårds Allé.

 11. Odense Ådal, 3,9 km

  Ridesporet er et forbindelsesspor fra Bellinge til Dalumgård. Sporet følger den almindelige sti i ådalen. Der er etableret terrænspring af træstammer langs stien ved Blåklokkevej (se kort). Der er p-plads for enden af Dalumgårds Allé.

 12. Højstrup, 4,5 km

  Ridesporet løber i en sløjfe gennem de smukke arealer på Højstrup øvelsesterræn. Der er gode p-pladser ved det gamle raketanlæg på Vibelundvej.

 13. Kirkendrup Skov

  Det er muligt at ride i Kirkendrup Skov efter bestemte regler, som du finder på Naturstyrelses hjemmeside.

 14. Tarup-Davinde, 6,5 km

  Der er ridespor flere steder i det store naturområde omkring de gamle grusgrave. Ved naturskolen er der en sløjfe på 2,2 km omkring et par af de fuglerige søer i området. Der er gode p-pladser ved Naturskolen Åløkkestedet på Hudevad Byvej og ved ridebanen på Udlodgyden.

 15. Skt. Klemens, 1,8 km

  Ridesporet går i en sløjfe gennem de smukke områder i Skt. Klemens skoven. Der er rasteplads med bindebom ned til Odense Å (se kort).

 16. Næsby Mose, 1,8 km

  Ridesporet er en del af forbindelsen mellem Stavids ådalen og Kirkendrupskovene. Sporet går fra Stærehusvej, gennem Næsby Mose ud til Søhusvej. Øst for Storkeløkken er der på den åbne græsslette etableret et 650 m langt springspor  med 12-14 faste spring. Der er P-plads ved Jernalderlandsbyen og den gamle grusgrav på Søhusvej.

 17. Killerup og SDU, 7,8 km

  Ridesporet går i en sløjfe gennem mark og skov på de smukke arealer omkring Killerup og Syddansk Universitet. Stierne ligger på statens arealer og er ikke afmærket med pæle. Det er derfor en fordel at medbringe kort over stierne. I våde perioder kan stierne i skovene være meget bløde. Der er gode parkeringsmuligheder på P-pladser ved SDU, Forskerparken og Killerup Rideskole.

 

By- og Kulturforvaltningen