Spring til indhold

Fiskeri i Odense

Fiskeri i kommunale vandløb er tilladt med gyldigt fiskekort og under hensyntagen til fredninger. Se her på siden om hvor du kan fiske.

Odense byder på mange gode fiskesteder. I Odense Fjord og Odense Å skal du have lystfiskertegn for at fiske, i Put & Take-søer betaler du for den tid, du fisker. Du kan købe lystfiskertegn på www.fisketegn.dk. 

Vær opmærksom på, at du nogle af steder kan fiske året rundt, imens andre steder er fredede i perioder. Du kan læse om fiskeperioderne under de enkelte fiskesteder.

Er du medlem af en lystfisker forening under Odense Å Sammenslutningen, kan du fiske gratis på de strækninger af Lindved Å, Ryds Å, Stavis Å og Odense Å, hvor Odense Kommune er bredejer. Kort over disse strækninger findes også på Odense Å Sammenslutningen , ellers spørg i din forening.
Andre kan købe fiskekort til vandene. Kort kan købes i lystfiskerforretninger.

 

Hvornår må du fiske?

Fiskeriet begynder ved premieren den først lørdag i marts. På premieredagen kræves et særligt kort til fiskeriet. 

Den 30. september starter fredningen i Odense Å fra Kerteminde Landevej til udløbet. Fiskeriet i det øvrige område slutter den 15. november.

 

Det er ikke tilladt at fiske i Odense Kommunes søer og damme.

Der henvises til de åbne søer i Tarup-Davinde.

 

By- og Kulturforvaltningen