Spring til indhold

Blomsterrummet

Kulturbotanisk Have er én af Odenses grønne parker, men med sit helt eget særpræg. Haven fungerer både som almindeligt grønt område, inspirationshave for haveelskere, og som undervisningssted for børnehave- og skolebørn. .

I Kulturbotanisk Have finder du både borde og bænke, en bro over åen, shelters, en pavillon,  et 'lysthus' og en bålplads.
Desuden er der også et toilet til rådighed for besøgende.


Enge og krat er fyldt med sangfugle såsom nattergal, kærsanger, tornsanger og munk. Om vinteren kan du være heldig at se isfuglen ved åen.

I Kulturbotanisk Have er der et rigt dyreliv, og på grund af de mange blomster vil du også kunne se et stort antal sommerfugle.
Den haveprægede del indeholder desuden mange spændende træer og buske.

Naturen omkring Odense ådal
Odense ådal har eksisteret gennem flere istider. På en tur langs åen kan man se tre terrasser, der ligger som store trappetrin ned til åen. Åen er meget fiskerig med bl.a. havørred og mere sjældne dyrearter.

På grund af de sjældne fiske- og dyrearter er Odense ådal udvalgt som særligt beskyttet EU-Habitatområde. Odense Kommune arbejder derfor på at få fredet de særlige naturtyper langs åen, og dermed bevare vandløb, vandplanter, bræmme, skovbryn, kilder og væld, skove m.m.


By- og Kulturforvaltningen