Spring til indhold

Delvis raskmelding

Formålet med en delvis raskmelding er, at du kan bevare tilknytningen til din arbejdsplads i sygdomsperioden ved, at du fortsætter med eller genoptager de delopgaver på jobbet, du kan klare trods din sygdom.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Måske kan du, på trods af sygdom, arbejde nogle timer under dit sygeforløb. Det betyder, at du kan være delvis raskmeldt – dog skal du som minimum kunne arbejde fire timer ugentligt.


Selv en lille tilknytning til din arbejdsplads er med til at afkorte din sygefraværsperiode. Du kan benytte muligheden for delvis raskmelding, såfremt du er i job. Der er dog særlige regler, når du driver egen virksomhed.


Odense Kommune har jobkonsulenter, som kan deltage i forebyggende samtaler og vejledning på din arbejdsplads. Ofte kan vi finde en god løsning på, hvordan du kan bevare dit job eller om nødvendigt blive omplaceret.


Du kan få mere råd og vejledning ved at kontakte din sagsbehandler.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen