Spring til indhold

Sygedagpenge, når du er selvstændig

Som selvstændig erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle kan du få sygedagpenge fra Odense Kommune, hvis du er ude af stand til at arbejde på grund af din sygdom eller fordi du er kommet til skade.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Det en betingelse, at du i mindst seks måneder inden for de seneste 12 måneder har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang – heraf den seneste måned før fraværet virksomheden skal være udøvet i mindst halvdelen af en normal overenskomstmæssig ugentlig arbejdstid, altså 18,5 time.

Hvis du har drevet virksomheden i mindre end 6 måneder, medregnes perioder med forudgående beskæftigelse som lønmodtager.

Du har ret til sygedagpenge fra Odense Kommune efter to ugers sygdom.

 

Mulighed for at komme hurtigere til samtale

Du har mulighed for at benytte dig af overhalingssporet, hvor du inden for 14 dage kan komme til samtale hos en sagsbehandler og høre nærmere om dine muligheder for at blive fastholdt i dit arbejde. Læs mere om tidlig opfølgning her.

 

Delvis raskmelding

Ved en delvis raskmelding kan du bevare tilknytningen til arbejde i din sygdomsperiode.

 

Arbejdsfastholdelse

Arbejdsfastholdelse dækker over forskellige initiativer, som kan støtte din fastholdelse til arbejdsmarkedet.

 

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen