Spring til indhold

Sygemeldt

Her på siden kan du læse mere om, hvad du gør, hvis du er ude af stand til at arbejde på grund af sygdom eller fordi, du er kommet til skade.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Hvis du er i arbejde, ledig eller selvstændig, men bliver uarbejdsdygtig på grund af sygdom, og du sygemeldes i længere tid, kan det være svært at komme tilbage til arbejdsmarkedet. Vi har derfor stor fokus på, at du bevarer din tilknytning til arbejdspladsen/arbejdsmarkedet.

 

Dine muligheder

Du har mulighed for at blive fastholdt i dit arbejde via en delvis raskmelding. Du kan du læse mere om dine muligheder her. Dit forløb tilrettelægges i samarbejde med dig og under hensyntagen til din helbredsmæssige situation.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen