Spring til indhold

Optagelse i 10. klasse

Læs mere om tilmelding til 10. klasse og vigtige frister for optagelse.

Tilmeld dig 10. klasse på Optagelse.dk

 

  • Følg vejledningen, når du udfylder skemaet.
  • Tilmelding og "forsendelsen" til dit valgte uddannelsessted foregår elektronisk
  • Din uddannelsesplan skal være udfyldt inden tilmelding.
  • Du skal i din tilmelding angive 3 10. klasses ønsker (se nærmere nedenfor)

Som elev skal du og dine forældre have underskrevet tilmeldingen senest 1. marts.* Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristen, så vil du blive tilbudt optagelse på skoler med ledige pladser på tilmeldingstidspunktet. Tilmelding til 10. klasse efter tilmeldingsfristen foregår via henvendelse til din UUO vejleder. Find din UUO-vejleder på https://www.minvejleder.dk/

* Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har orienteret om at ansøgninger til ungdomsuddannelser og 10. klasse i Optagelse.dk til skoleåret 2023/24 forventes at blive udskudt til den 15. februar 2023 med ansøgningsfrist den 13. marts 2023. Udskydelsen skyldes regeringens beslutning om at ændre i reglerne for elevfordeling til de gymnasiale ungdomsuddannelser, som skal behandles i Folketinget primo februar. Læs mere om de forventede regler for elevfordeling til gymnasiale uddannelser i skoleåret 2023/2024 her.

 

Optagelse i 10. klasse

Du vil få svar på, hvor du er optaget senest 1. juni. Hvis en bestemt 10. klasse ikke oprettes pga. for få tilmeldinger, vil klassens elever blive henvist til andre 10. klasses tilbud. Du skal derfor ved din tilmelding opgive tre ønsker til 10. klasse.

 

Hvis du bor i en anden kommune end Odense Kommune

Det er vigtigt, at du snakker med din vejleder eller kontakter din ønskede 10. klasse, inden du tilmelder dig, hvis du bor i en anden kommune end Odense. Det er desværre ikke altid muligt at komme i 10. klasse i Odense, hvis Odense Kommune ikke er ens bopælskommune.

Børn- og Ungeforvaltningen