Spring til indhold

Ubberud-aftalen

Følg med i, hvordan borgere i Ubberud og byrådet samarbejder om Ubberud-aftalen. Deltag i lokale borgermøder, og få indflydelse på fremtidens Ubberud.

 

OM UBBERUD-AFTALEN

Med Budget 2020 besluttede Odense Byråd at styrke en række lokalsamfund gennem lokale velfærdsaftaler og frede alle kommunens skoler fra lukning de næste 10 år.


Skoledistriktet Ubberud er et af de lokalsamfund, hvor byrådet vil indgå en aftale med borgerne i området. Byrådet vil med aftalen tilføre midler og ressourcer til Ubberuds udvikling. Aftalen skal tage udgangspunkt i Ubberud Skole som naturligt omdrejningspunkt for lokalsamfundet.

 

 

 

DELTAG I FØRSTE BORGERMØDE

 

Den 23. januar 2021 kan du deltage i det første af en række borgermøder omkring Ubberud-aftalen. Borgermøderne skal danne grundlag for at udvikle Ubberud-aftalen. På det første møde startes en samtale om den kommende aftale, der skal sikre, at Ubberud skoledistrikt også i fremtiden er et attraktivt sted at bo. På mødet skal borgere i Ubberud drøfte områdets udfordringer og potentialer, og komme med konkrete ideer og ønsker til nye tiltag i området. Jo flere borgere, der deltager, desto flere ideer og nuancer, får vi frem.

Borgermødet afholdes online for at sikre at det gennemføres.

 

Tid: Lørdag den 23. januar kl. 10-12

Sted: Online-møde

Tilmelding sker via tilmeldingssiden, som du kommer ind på ved at trykke på nedenstående link. 

 

Tilmeld dig her

 

 

FØLG MED I PROCESSEN

Her kan du få et hurtigt overblik over processen med Ubberud-aftalen. Denne del af hjemmesiden opdateres løbende med relevante informationer og dokumenter:

 

Status:

Lokalt partnerskab i Ubberud er nedsat (læs mere nedenfor)

 

Overblik over samlet proces:

Proces fra første borgermøde til lokal aftaler 

Læs mere om processen her

 

 

DET LOKALE PARTNERSKAB

Det lokale partnerskab i Ubberud består af repræsentanter fra områdets foreninger og institutioner. I tilblivelsen af Ubberud-aftalen er det partnerskabets opgave at repræsentere borgerne i Ubberud. Konkret skal partnerskabet være i tæt dialog med kommunens medarbejdere om at forme den bedst mulige proces og i sidste ende være med til at godkende den endelige aftale med byrådet.

 

Partnerskabet består af:

 

Navn Repræsenterer
Lars Breum Formand for skolebestyrelsen, Ubberud Skole
Line Enghave Medlem af skolebestyrelsen, Ubberud Skole
Mille Johansen Elevrådsformand, Ubberud Skole
Pernille Madsen
Skoleleder, Ubberud Skole
Anne Thaulow
Formand for Ubberud-Ravnebjerg sognes menighedsråd og Formand for Korup-Ubberud lokalhistoriske forening
Kathrine Gørup Christiansen
Sognepræst, Ubberud-Ravnebjerg kirker
Eric Wancher
Medlem af forretningsudvalget i Ubberud Idrætsforening
Steen Kjeldsen
Formand for Ubberud Kultur og Bevægelseshus
Jens Illemann
Medlem af aktivitetsudvalget i Ubberud Kultur- og Bevægelseshus
Rikke From Larsen
Borgerrepræsentant
Lars From Andersen
Borgerrepræsentant
Jannie Cederskjold
Borgerrepræsentant

 

Borgmesterforvaltningen