Spring til indhold
Nyhed

Jobcentret lukker ned, udbetaling af ydelser påvirkes ikke (opdateret kl. 13.20 13.03.2020)

12-03-2020

Regeringens seneste tiltag for at stoppe spredningen af COVID-19 lukker også landets jobcentre ned, og medarbejdere sendes hjem. Dette får ikke konsekvenser for borgernes ydelser. Medarbejderne på jobcentret i Odense Kommune arbejder hjemme, og borgerne vil stadig kunne få kontakt til en rådgiver.

Lukningen af jobcentrene betyder, at beskæftigelsesindsatsen suspenderes i en midlertidig periode. Alle planlagte lovpligtige samtaler aflyses, aktiveringstilbud sættes som udgangspunkt i bero, og der bliver ikke igangsat nye tilbud. Det betyder også, at borgerne i den kommende tid ikke skal leve op til kravet om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet eller om at sende ansøgninger, og de fastholder deres ydelse som hidtil.

Borgere, der påvirkes af nedlukningen, får direkte besked. 

Medarbejderne arbejder hjemmefra, og det sikres, at udsatte borgere stadig kan få hjælp og kontakt, hvis de får brug for det, eller kommunen vurderer, at en borger har brug for akut hjælp.   

Den midlertidige lukning af jobcentrene betyder, at disse aktiviteter suspenderes:
- Alle igangværende aktiveringstilbud – der bliver heller ikke igangsat nye tilbud.
- Samtaler i jobcentre.
- Lediges forpligtigelse til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
- Jobcentre og a-kassers mulighed for at give sanktioner.

Nødberedskabet sikrer, at disse aktiviteter fortsætter:
- Ledige kan fortsat modtage deres ydelse.
- Borgere, der bliver ledige, kan tilmelde sig som nyledige via jobnet, telefonisk eller ved fysisk brev i jobcentret, så de fortsat er sikret et forsørgelsesgrundlag.
- Borgere kan henvende sig til jobcentret, og kan også afgive klager, men de normale frister, fx klagefrister, suspenderes.
- Jobcenteret kan tage imod og behandle anmeldelser af arbejdsfordeling.

Kontaktinfo:

Skal du tilmelde dig som ledig, kan du ringe 63758300, tilmelde dig på Jobnet eller ved at sende et fysisk brev til: ”Kontanthjælp”, Egeparken 2A, 5240 Odense NØ.

Har du yderligere spørgsmål, er der en række steder, hvor du kan få svar:

Er du jobparat kontanthjælpsmodtager kan du sende mail til den digitale postkasse på dette link

Er du forsikret ledig kan du sende mail til den digitale postkasse på dette link

Har du spørgsmål om fleksjob, kan du sende mail til den digitale postkasse på dette link

I forhold til sygedagpenge kan du sende mail til den digitale postkasse på dette link

Har du spørgsmål på vegne af din virksomhed, kan du sende mail til den digitale postkasse på dette link

Handler dine spørgsmål om andet er du også velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson i jobcentret.
 
Læs hele nyheden fra Beskæftigelsesministeriet her. 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen