Fleksjob

Et fleksjob er et tilbud om arbejde på særlige vilkår til dig, der har varige begrænsninger i arbejdsevnen.
.

Kontaktinformation

Fleksjob

63 75 53 32

Wichmandsgade 12
5000 Odense C

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Man - Onsdag 8.00-15.00
Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-13.00

Digital post

Fleksjob

Det er muligt at få et fleksjob helt ned til ganske få timer om ugen. Du kan få et fleksjob i op til fem år ad gangen. Herefter vurderer vi, om du kan blive forlænget. Hvis du er over 40 år, kan du efter dit første fleksjob få et permanent fleksjob, hvis vi vurderer, at et ordinært job ikke er en mulighed. Læs mere om fleksjob på borger.dk

 

Hvem vurderer arbejdsevnen?

Det er fleksjobteamet, der vurderer arbejdsevnen i forbindelse med tilkendelse af fleksjob. Arbejdstimer og effektivitet i forhold til det konkrete fleksjob aftales mellem arbejdsgiver og den fleksjobansatte, men skal godkendes af fleksjobteamet. 
For at vurdere den effektive arbejdstid og dine skånehensyn i det konkrete fleksjob, etableres som oftest en kortere praktik forinden ansættelse.


Hvordan ansættes du?

Du ansættes på mere eller mindre normale vilkår, og din ansættelse er en aftale mellem dig og arbejdsgiveren. Som hovedregel skal ansættelsesvilkårene følge overenskomsten for området. Hvis du bliver ansat i et ikke-overenskomstdækket område, aftaler du løn og øvrige vilkår med din arbejdsgiver. Det er vigtigt, at aftalen indeholder både arbejdstimer, arbejdsopgaver, løn og ansættelsesvilkår.

 

Løn

Din arbejdsgiver betaler kun for din effektive arbejdstid, og kommunen supplerer din løn med et fleksløntilskud, der reguleres efter din løn. Fleksløntilskuddet udbetales bagud og sættes ind på din NemKonto. Løn og tilskud kan højest svare til lønnen for en fuldtidsansat i samme stilling.

 

Sygdom, barsel og ferie

Hvis du ikke modtager løn under sygdom, modtager du som udgangspunkt syge- eller barselsdagpenge, der modregnes i fleksløntilskuddet. Hvis du ikke har optjent ferie i dit fleksjob, kan du søge om ledighedsydelse, før du afholder ferie.

 

Arbejdsfastholdelse

Arbejdsfastholdelse dækker forskellige initiativer, som kan støtte din fastholdelse til arbejdsmarkedet. Målet for arbejdsfastholdelse er at holde fast i den arbejdsplads, hvor du allerede er ansat. Der er også mulighed for et fastholdelsesfleksjob. Her kommer du i fleksjob på din egen arbejdsplads.

Læs mere om arbejdsfastholdelse her.


Opdateret 19-01-2018

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen