Job og sygdom

Du kan få sygedagpenge, hvis du er ude af stand til at arbejde pga. sygdom eller fordi, du er kommet til skade.

Hvis du er i arbejde, ledig eller selvstændig, men bliver uarbejdsdygtig på grund af sygdom, og du sygemeldes i længere tid, kan det være svært at komme tilbage til arbejdsmarkedet. Vi har derfor stor fokus på, at du bevarer din tilknytning til arbejdspladsen/arbejdsmarkedet.

 

Dine muligheder

Du har mulighed for at blive fastholdt i dit arbejde via en delvis raskmelding. Du kan du læse mere om dine muligheder her. Dit forløb tilrettelægges i samarbejde med dig og under hensyntagen til din helbredsmæssige situation.

Opdateret 14-11-2018

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen