Spring til indhold

Borgerpanelet er med til at lave miljøpolitikken

Borgerpanelet har bidraget som del af en høringsproces på Odense Kommunes kommende nye Miljøpolitik: ”Bæredygtige Sammen”.
Undersøgelsen omhandlede borgernes holdning til de mest borgerrelaterede mål i Miljøpolitikken. Samtidig skulle den give en pejling på, i hvor høj grad borgene allerede medvirker til at understøtte målene samt, hvad der skal til, hvis de fremadrettet selv skal gøre mere.

Det fremgår at størsteparten af de adspurgte er særdeles enige i at bæredygtig udvikling i Odense er et fælles ansvar, og at de adspurgte borgere også allerede selv agerer bæredygtigt. Der er på alle de adspurgte målområder en større grad af enighed om, at målet er vigtigt i forhold til i hvor høj grad man selv understøtter målet.

I rapporten kan man indenfor de enkelte målområder bl.a. læse mere om, hvad der skal til for, at de adspurgte borgere vil gøre endnu mere for at understøtte målene i den nye Miljøpolitik.

Miljøpolitikken ligger i forslag til drøftelse i alle udvalgene den 19. juni og vedtages først den 12. september. Resultater fra undersøgelsen vil også blive brugt i det efterfølgende strategiarbejdet med at implementere Miljøpolitikken.

Du kan læse resultaterne fra undersøgelsen her.

Borgmesterforvaltningen