Spring til indhold

Borgerpanelet har forholdt sig til kulturpolitikken

I december 2012 modtog Odense Kommune resultaterne fra borgerpanelets svar på undersøgelsen vedrørende kultur i Odense.

Formålet med undersøgelsen var at høre borgernes holdning til indsatsområderne fra Odense Kommunes kulturpolitik.

Undersøgelsen er et led i arbejdet med kulturpolitikken, og resultaterne skal bruges som et dialogværktøj internt i forvaltningen og af kulturinstitutionerne til kvalificering af opgaver.

Helt overordnet betragtet er borgerpanelet enig i, at Odense Kommune lever op til kulturpolitikken.

Størstedelen af de adspurgte kender de forskellige kulturtilbud, over 90 pct. i alle kategorier. De forskellige kulturtilbud benyttes i gennemsnit af cirka halvdelen.

Her følger et udpluk af undersøgelsen:

Synlighed

  • 56 pct. er enige i, at det er let at finde information om, hvad der sker i Odenses kulturliv.
  • 41 pct. er enige i, at kunst og kultur i Odense er en synlig del af den offentlige debat, hvorimod 28 pct. er uenige. De resterende 32 pct. svarer enten ”ved ikke” eller ”både/og”.

Byrum

  • 63 pct. oplever, at der i Odense er kulturoplevelser i gader, parker eller andre udendørs steder.
  • 33 pct. er uenige i, at tomme bygninger eller forretninger anvendes til midlertidige kulturaktiviteter, mens 30 pct. svarer ”ved ikke”.

Meningsfulde relationer

  • 66 pct. er enige i, at Odenses kulturtilbud er tilgængelige for alle uanset kvalifikationer og uddannelse.
  • 46 pct. ved ikke, om Odenses kulturtilbud er attraktive steder at være frivillig.

Kulturel kant

  • 41 pct. er enige i, at man har god mulighed for at opleve kulturtilbud Odense, som er up to date.
  • 28 pct. er uenige i, at der er god mulighed for at opleve kulturtilbud i Odense, som provokerer.

Byens ikoner

  • 61 pct. er enige i, at Odenses kulturinstitutioner er gode til at formidle kendskabet til Hans Christian Andersen.
  • Hvorimod kun 26 pct. er enige i, at Odenses kulturinstitutioner er gode til at formidle kendskabet til Carl Nielsen.

Læs hele rapporten om borgerpanelet om kulturpolitikken

By- og Kulturforvaltningen