Spring til indhold

Bestil statistik om Odense kommune

Her har du mulighed for at bestille statistik om Odense Kommune.

De statistiske oplysninger kan eksempelvis være:

  • Befolkningen statistisk fordelt på statistikdistrikter, skoledistrikter, socialkredse, valgkredse, sogne osv.
  • Befolkningens aldersmæssige og kønsmæssige fordeling
  • Befolkningens herkomst
  • Familiesammensætningen
  • Boligforhold
  • Beskæftigelsesmæssig situation
  • Pendling
  • Flyttemønster
  • Indkomstforhold
Du kan finde mange flere oplysninger omkring Odense og hele Danmark i Danmarks statistikbank eller i Økonomi- og Indenrigsministeriets nøgletal.

Borgmesterforvaltningen