Spring til indhold

Befolkningsprognose

Hvert år udarbejdes en ny befolkningsprognose for Odense Kommune. Se den nyeste befolkningsprognose her.

Befolkningsprognosen bliver lavet for hele kommunen og på skoledistrikter.

Udviklingen i befolkningens størrelse, alderssammensætning og fordeling på bydele har en væsentlig betydning for de krav, der stilles til de kommunale serviceydelsers omfang og geografiske fordeling.

 

Befolkningsprognosen bruges til:

  • den overordnede planlægning og budgetlægning i kommunen,
  • at give et kvalificeret skøn over udviklingen i f.eks. antallet af børn, ældre og antallet af skatteydere i kommunen på kort og længere sigt samt til
  • at give et grundlag for tværgående prioritering som følge af befolkningsudviklingen.

Befolkningsprognosen er baseret på en række antagelser og forudsætninger om forskellige forhold i fremtiden. Disse antagelser og forudsætninger kan ændre sig som tiden går, men på det tidspunkt prognosen udarbejdes, vil de være de bedst mulige skøn. For at sikre et ajourført planlægningsgrundlag udarbejdes der hvert år en revideret befolkningsprognose.

 

Se befolkningsprognoser 

Befolkningsprognose 2024

Borgmesterforvaltningen