Spring til indhold

Befolkningsprognose

Se nyeste befolkningsprognose for Odense Kommune. Odense Kommune udarbejder hvert år ny befolkningsprognose for kommunen. Befolkningsprognosen bliver lavet på 1 år aldersgruppe for hele kommunen og skoledistrikter.

Odense Kommune udarbejder hvert år en befolkningsprognose for kommunen. 


Befolkningsprognosen bliver lavet for hele kommunen og på skoledistrikter.

Udviklingen i befolkningens størrelse, alderssammensætning og fordeling på bydele har en væsentlig betydning for de krav, der stilles til de kommunale serviceydelsers omfang og geografiske fordeling.

Befolkningsprognosen bruges til

  • den overordnede planlægning og budgetlægning i kommunen,
  • at give et kvalificeret skøn over udviklingen i f.eks. antallet af børn, ældre og antallet af skatteydere i kommunen på kort og længere sigt samt til
  • at give et grundlag for tværgående prioritering som følge af befolkningsudviklingen.

Befolkningsprognosen er baseret på en række antagelser og forudsætninger om forskellige forhold i fremtiden. Disse antagelser og forudsætninger kan ændre sig som tiden går, men på det tidspunkt prognosen udarbejdes, vil de være de bedst mulige skøn. For at sikre et ajourført planlægningsgrundlag udarbejdes der hvert år en revideret befolkningsprognose.

Dokumentet er gemt i PDF-format. For at kunne læse dette, skal du have installeret Adobe Acrobat Reader. Klik her for at hente Adobe Acrobat Reader gratis.

 

Se befolkningsprognoser 

 

Befolkningsprognose 2023

Borgmesterforvaltningen