Spring til indhold

6-by nøgletal

Overordnede prioriteringer mellem aktivitetsområderne også kaldet 6-by-nøgletal

Sammenligning af de seks største kommuner

Hvert andet år udgiver de 6 store kommuner: Esbjerg, København, Odense, Randers, Aalborg og Aarhus – 6-by nøgletalsrapporten, som igen i år bygger primært på data fra FLIS (2022-tal) - det Fælleskommunale Ledelsesinformationssystem.


Hvad er udgifterne til dagtilbud? Hvor meget administration har kommunerne? Hvordan har socioøkonomien udviklet sig? Hvor mange penge bliver der brugt på børn og voksne med særlige behov?

Disse spørgsmål – og mange flere – kan nøgletalsrapporten fra 6-byerne være med til at belyse og besvare.

Rapporten er et fælles bidrag til at synliggøre, hvordan landets største bykommuner forvalter midler og leverer service til borgerne – herunder hvordan forskelle og ligheder kommer til udtryk på tværs af kommunernes forskellige sektorer. Formålet er at skabe grobund for sammenligning af udgifts- og serviceniveauer på tværs af kommunerne.
Nøgletalsrapporten giver ingen uddybende forklaringer på forskellene, men kan bruges til at udpege serviceområder, hvor der i den enkelte kommune kan være behov for en mere minutiøs analyse.
 

6-by nøgletal 2023  og  Rettelsesblad

6-by nøgletal 2021

6-by nøgletal 2019

6-by nøgletal 2017  og  6-by nøgletal bilagstabeller 2017

6-by nøgletal 2015  og  6-by nøgletal bilagstabeller 2015

6-by nøgletal 2013  og  6-by nøgletal bilagstabeller 2013

6-by nøgletal 2011  og  6-by nøgletal bilagstabeller 2011

6-by nøgletal 2009  og  6-by nøgletal bilagstabeller 2009

6-by nøgletal 2007  og  6-by nøgletal bilagstabeller 2007

 

Rettelsesblad

Sekretariatet bag 6-by nøgletallene for 2023 har den 6. september 2023 udsendt et rettelsesblad, da der har været fejl i nogle af Odenses tal under området ’Voksne med særlige behov’. I rettelsesbladet er de rettede tal markeret med gul farve.

 

Fejlene vedrører tabel 39, 40, 41, 42, 43 og 44 i 6-by rapporten 2023.


Kontakt nøgletalsgruppen for eventuelt mere information:

Odense: Tina Slot, tlf. 65 51 11 30, og Henrik Bjørn Jacobsen, tlf. 65 51 11 88

 

Borgmesterforvaltningen