Spring til indhold

6-by nøgletal

Overordnede prioriteringer mellem aktivitetsområderne også kaldet 6-by-nøgletal

Sammenligning af de seks største kommuner

Hvert andet år udgiver 6 store kommuner: Århus, Odense, Aalborg, Esbjerg, Randers og København - en nøgletalsrapport

Rapporten sammenligner kommunernes udgifter og aktivitetstal til de store serviceområder: Børnepasning, folkeskoler, ældreområdet samt en række øvrige områder. Udgifterne opgøres pr. borgere, målgruppe og brugere for at sikre sammenlignelighed.
Rapporten har anvendt FLIS (Fælles Kommunalt ledelsesinformation) og manuelle indberetninger fra fagsystemer til at udarbejde nøgletallene på. 6-by nøgletalsrapporten er i et nyt design, således den er blevet mere læsevenlig og overskuelig.   

Formålet med rapporten er at give læseren mulighed for at vurdere forskelle og ligheder mellem kommunernes udgifter og serviceniveau. Rapporten siger derfor noget om kommunernes overordnede prioriteringer mellem de forskelle serviceområder. 
Nøgletalsrapporten giver ingen uddybende forklaringer på forskellene, men kan bruges til at udpege serviceområder, hvor der kan være behov for en mere minutiøs analyse.
Kommunerne organiserer ikke opgavevaretagelsen ens, ligesom der også er forskelle i praksis for kontering og budgettering. Selvom der i rapporten, så vidt muligt, er taget hensyn til disse forskelle, kan det give forskydninger i opgørelsen af udgifter på de forskellige serviceområder.

 

6-by nøgletal 2021

6-by nøgletal 2019

6-by nøgletal 2017  og  6-by nøgletal bilagstabeller 2017

6-by nøgletal 2015  og  6-by nøgletal bilagstabeller 2015

6-by nøgletal 2013  og  6-by nøgletal bilagstabeller 2013

6-by nøgletal 2011  og  6-by nøgletal bilagstabeller 2011

6-by nøgletal 2009  og  6-by nøgletal bilagstabeller 2009

6-by nøgletal 2007  og  6-by nøgletal bilagstabeller 2007

 

Kontakt nøgletalsgruppen for eventuelt mere information:

Odense: Tina Slot, tlf. 65 51 11 30, og Henrik Bjørn Jacobsen, tlf. 65 51 11 88

 

Borgmesterforvaltningen