Spring til indhold

Vejlovene - sagsbehandlingstider

Sagsbehandlingstider

Område Sagsbehandlingstid 
Gravetilladelse
8 uger
Containere og stilladser
20 arbejdsdage
Kørsels- og parkeringstilladelse
3 dage
Tilladelse til udendørsarrangement

4 uger

Sagsbehandlingstid kan variere alt efter svartider fra samarbejdspartnere

Midlertidig skilte- og afmærkningsplan

8 uger

Sagsbehandlingstid kan variere alt efter svartider fra samarbejdspartnere

Tilladelse til placering af genstande i vejarealet 

8 uger

Sagsbehandlingstid kan variere alt efter svartider fra samarbejdspartnere

 
Fortovsservering og stadepladser

5-6 uger 

Sagsbehandlingstid kan variere alt efter svartider fra samarbejdspartnere

Færdselsregulering (diverse skiltesager)

8 uger

Sagsbehandlingstid kan variere alt efter svartider fra samarbejdspartnere.

Private fællesveje i byen – samlet vedligeholdelsessager


2 år

Sagsbehandlingstid varierer, da sagerne prioriteres efter vejens tilstand.

Overkørsler

6 uger

Sagsbehandlingstiden starter, når sagen er fuldt oplyst fra ansøger.

Færdselsregulerende foranstaltninger
4 uger
Godkendelse af vejprojekt

8 uger

Sagsbehandlingstiden starter, når sagen er fuldt oplyst fra ansøger.

 Udtalelse vedr. strækningstilladelse (særtransport) 5 arbejdsdage

 By- og Kulturforvaltningen