Spring til indhold

Vejlovene - sagsbehandlingstider

Sagsbehandlingstider

Område     Sagsbehandlingstid 
     
Gravetilladelse
  2 uge
     
Containere og stilladser
  5 arbejdsdage
     
Kørsels- og parkeringstilladelse
  3 dage
     
Tilladelse til udendørsarrangement
 

4 uger

Sagsbehandlingstid kan varierer alt efter svartider fra samarbejdspartnere

     
Midlertidig skilte- og afmærkningsplan
  4 uger
     
Færdselsregulering (diverse skiltesager)
  8 uger
     
Klagesager/forespørgsler
  4 uger
     
Private fællesveje på landet – vejsyn
  8 uger
     

Private fællesveje i byen – samlet istandsættelsessag


 

2 år

Sagsbehandlingstid varierer, da sagerne prioriteres efter vejens tilstand

     
Overkørsler
  6 uger
     
Færdselsregulerende foranstaltninger
  4 uger
     
Godkendelse af vejprojekt
  8 uger
     
 Udtalelse vedr. strækningstilladelse (særtransport)   5 arbejdsdage

 By- og Kulturforvaltningen