Spring til indhold

Vejlovene - sagsbehandlingstider

Sagsbehandlingstider

Område     Sagsbehandlingstid 
     
Gravetilladelse
  8 uger
     
Containere og stilladser
  20 arbejdsdage
     
Kørsels- og parkeringstilladelse
  3 dage
     
Tilladelse til udendørsarrangement
 

4 uger

Sagsbehandlingstid kan variere alt efter svartider fra samarbejdspartnere

     
Midlertidig skilte- og afmærkningsplan
 

8 uger

Sagsbehandlingstid kan variere alt efter svartider fra samarbejdspartnere

     
Tilladelse til placering af genstande i vejarealet   

8 uger

Sagsbehandlingstid kan variere alt efter svartider fra samarbejdspartnere

 
     
Fortovsservering og stadepladser

 

5-6 uger 

Sagsbehandlingstid kan variere alt efter svartider fra samarbejdspartnere

     
Færdselsregulering (diverse skiltesager)
 

8 uger

Sagsbehandlingstid kan variere alt efter svartider fra samarbejdspartnere.


Private fællesveje i byen – samlet vedligeholdelsessager


 

2 år

Sagsbehandlingstid varierer, da sagerne prioriteres efter vejens tilstand.

     
Overkørsler
 

6 uger

Sagsbehandlingstiden starter, når sagen er fuldt oplyst fra ansøger.

     
Færdselsregulerende foranstaltninger
  4 uger
     
Godkendelse af vejprojekt
 

8 uger

Sagsbehandlingstiden starter, når sagen er fuldt oplyst fra ansøger.

     
 Udtalelse vedr. strækningstilladelse (særtransport)   5 arbejdsdage

 By- og Kulturforvaltningen