Spring til indhold

Byggeloven - sagsbehandlingstider

Sagsbehandlingstider

Byggesags sagsbehandlingstid er mellem 4 og 14 uger, fra vi har alle de oplysninger, vi skal bruge for at behandle din ansøgning. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ligger på 6 til 7 uger.
COVID19: Under coronakrisen screenes alle byggesagsansøgninger for, hvilke der med fordel kan igangsættes hurtigt i forhold til at holde håndværkere beskæftigede. De sager, der vurderes at kunne det, kan forvente kortere sagsbehandlingstider end ovenstående.

 

 

Område    Sagsbehandlingstid
     
 Forespørgsel til BBR
   10 hverdage
     
 Lejlighedsnedlæggelse
   1 uge
     
 Forespørgsler om byggeri
   2 uger
     
 Klager over skorstensfejning
   2 uger
     
 Byggesager
   4-6 uger
     
 Landzonetilladelse til byggeri 
   5-8 uger
     
 Etablering af olietank større end 6.000L
   4 uger

By- og Kulturforvaltningen