Spring til indhold

Tilskud til nye foreningstyper og løse grupperinger af borgere

Her-og-nu-puljen” er puljen, hvor idéer og aktiviteter i Odense kan få luft under vingerne.

Puljen støtter mindre projekter, aktiviteter og arrangementer, som nye foreningstyper og løse grupperinger af borgere, sammenslutninger eller lignende grupper står bag.

Logo til Her-og-nu-puljen
Her-og-nu-puljen

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Ansøgere kan søge op til 5.000 kr. til at sætte gang i arrangementer eller projekter, som styrker deres sag. Der er i alt afsat 100.000 kr. pr år.


Puljen giver mulighed for, at civilsamfundet kan søge midler til at skabe forandringer og løsninger på dagsordener, der optager dem i form af mindre projekter, aktiviteter og arrangementer.

 

Det kan være frivillige indsatser, som har til formål at gøre en positiv forskel for lokale udfordringer eller for større samfundsmæssige dagsordener set fra et lokalt perspektiv.

Det kan for eksempel være aktiviteter i forbindelse med klima og miljøtiltag eller aktiviteter, som er opstået i forbindelse med de lokale velfærdsaftaler, som er lavet med Odenses lokalområder.

 

Det kan eksempelvis være en klimaforening, som har brug for at trykke flyers eller plakater for at informere om et arrangement om biodiversitet i parcelhushaven, en LGBTQ+ forening, som gerne vil holde et arrangement for børn og unge i Odense eller en gruppe af forældre, som arbejder for at skabe flere aktiviteter efter skoletid for børn og unge i deres lokalområde.

Puljen prioriterer indsatser, som understøtter Odense Kommunes politikker, strategier og visioner. Det kan eksempelvis være indenfor områderne klima, sundhed, byudvikling og vækst. Læs mere om visioner mm.

 

Hvad støtter ”Her-og-nu-puljen”?

Aktiviteten skal understøtte Odense Kommunes politikker, strategier og visioner.

Aktiviteten skal være åben og tilgængelig for alle interesserede borgere.

Derudover skal minimum én af følgende betingelser være opfyldt.:

- Aktiviteten skal bidrage til at skabe synlighed, kendskab og opbakning til en sag eller et projekt.
- Aktivitet skal støtte op om Odense Kommunes anbefalinger på frivillighedsområdet.
- Aktiviteten skal støtte op om allerede igangværende projekter fra Velfærdens Fundament
- Aktiviteten skal have til formål at løse samfundsmæssige udfordringer.
- Aktiviteten skal styrke sociale netværk og give borgere bedre mulighed for at sætte deres ressourcer i spil.
- Aktiviteten skal fremme frivillighed i nye typer af foreninger og grupperinger.

Vær opmærksom på

- Beløbsgrænse for forplejning til frivillige er på 75,- kr. pr. deltager.
- Puljen prioriterer projekter, der har fokus på frivillighed i projektskabelsen.
Hvad støtter puljen ikke?

Puljen støtter ikke:

- Arrangementer/ projekter, der på ansøgningsstidspunktet allerede er afholdt.
- Arrangementer/ projekter med religiøse, kommercielle og/eller partipolitiske formål.
- Arrangementer/ projekter uden realistisk finansieringsbudget.
- Arrangementer/ projekter, som foregår uden for Odense Kommune.
- Arrangementer/ projekter, der har til primær hensigt at generere profit.
- Honorar til ansøger selv - man kan godt søge til honorarer af bidragsydere til projekt og markedsføring, men puljen prioriterer frivillighed i afvikling såvel som organisation.
- Private arrangementer.
- Arrangementer/ projekter som får tilskud fra andre af Odense Kommunes puljer.

 

Hvem kan søge puljen?

Nye foreningstyper samt løse grupperinger af borgere, sammenslutninger eller lignende. Folkeoplysende foreninger og foreninger med mulighed for at søge puljerne til frivilligt socialt arbejde vil også have mulighed for at søge, hvis det sker i samarbejde med nye foreningstyper og løse grupperinger af borgere, sammenslutninger eller lignende.
Hvem kan ikke søge puljen?

Folkeoplysende foreninger. Disse kan ikke være bærende idéstillere, men kan være samarbejdspartnere i indsatsen.

Ansøgere med mulighed for at søge puljerne til frivilligt socialt arbejde (tidligere kendt som § 18-midler). Disse kan ikke være bærende idéstillere, men kan være samarbejdspartnere i indsatsen.

Kommunale institutioner og virksomheder. Disse kan ikke være bærende idéstillere, men kan være samarbejdspartnere i indsatsen.

Foreninger, netværk og grupper, der ikke bygger på demokratiske værdier.

 

Hvor ofte kan puljen søges?

Ansøger fra samme forening eller gruppering kan maksimalt modtage midler fra puljen to gange om året.


Ansøger kan få rådgivning hos Frivilligcenter Odense til ansøgning i deres åbningstid og hjælp af en medarbejder fra Frivilligcenter Odense til at udfylde det digitale ansøgningsskema. Du er også velkommen til at kontakte Odense Kommune for råd og vejledning. Send en mail til: herognu@odense.dk

Med Her-og-nu-puljen er der kort fra tanke til handling. Du kan søge digitalt her og få svar inden for tre uger.