Spring til indhold

Partnerskabsaftale

En partnerskabsaftale har til hensigt at fremme et mere rummeligt arbejdsmarked

Partnerskabsaftale

Har din virksomhed fokus på rummelighed og socialt engagement? Formålet med en partnerskabsaftale mellem virksomhed og Virksomhedsservice er at fremme et konstruktivt samarbejde, der kan bidrage dels til øget fokus på at bruge Virksomhedsservice i rekrutteringen af arbejdskraft, dels til en aktiv udvikling af et mere rummeligt arbejdsmarked.
 

Aftalen udformes med udgangspunkt i virksomhedens ønsker og muligheder, eksempelvis med fokus på rekruttering af arbejdskraft, arbejdsfastholdelse, sygefravær, afklaring og opkvalificering og/eller integration af nydanske borgere.
 

En partnerskabsaftale er gældende i 2 år fra aftaledato, og kan opsiges af begge parter uden forudgående varsel.
 

Med en partnerskabsaftale forpligter virksomheden sig til at:

  • bruge Virksomhedsservice, blandt andet til annoncering på Jobnet.dk, i det omfang det skønnes nødvendigt 
  • påtage sig et socialt ansvar og løse sociale opgaver i samarbejde med Virksomhedsservice
  • udpege en kontaktperson til samarbejdet med Virksomhedsservice
  • deltage i udvælgelsen af de personer, der henvises til de ekstraordinære pladser
  • afsætte tid og ressourcer til at introducere og oplære personen
  • løbende at forholde sig til muligheden for at oprette (ekstra) lære-/elevpladser, herunder også pladser til voksenlærlinge.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen