Spring til indhold

Partnerskabsaftale

En partnerskabsaftale har til hensigt at fremme et mere rummeligt arbejdsmarked

Har din virksomhed fokus på rummelighed og socialt engagement? Formålet med at din virksomhed indgår en partnerskabsaftale med Virksomhed & Arbejdskraft er at fremme et konstruktivt samarbejde mellem os, der kan bidrage til din virksomheds rekruttering og til en aktiv udvikling af et mere rummeligt arbejdsmarked.
 

Aftalen udformes med udgangspunkt i virksomhedens ønsker og muligheder, eksempelvis med fokus på rekruttering af arbejdskraft, arbejdsfastholdelse, sygefravær, afklaring og opkvalificering og/eller integration af nytilkomne borgere.
 

En partnerskabsaftale er gældende i 2 år fra aftaledato, og kan opsiges af begge parter uden forudgående varsel.
 

Med en partnerskabsaftale forpligter virksomheden sig til at samarbejde med Virksomhed & Arbejdskraft om:

  • udpege en kontaktperson til samarbejdet
  • påtage sig et socialt ansvar og løse sociale opgaver i samarbejde med Virksomhed & Arbejdskraft
  • annoncering på Jobnet.dk, i det omfang det skønnes nødvendigt 
  • deltage i udvælgelsen af de personer, der henvises til de ekstraordinære pladser
  • afsætte tid og ressourcer til at introducere og oplære personen
  • løbende at forholde sig til muligheden for at oprette (ekstra) lære-/elevpladser, herunder også pladser til voksenlærlinge.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen