Spring til indhold

Er der fejl i GPS-kort

Se hvordan du retter fejl i GPS-kort og i Google maps.

Det er vigtigt, at du som GPS-bruger selv sørger for at opdatere dit GPS-kort "engang imellem". Vi oplever fra tid til anden, at folk henvender sig med fejl i deres GPS-kort, fordi GPS'en ikke kan finde den ønskede adresse, eller at GPS'en navigerer dig ad mærkelige veje.

 
GPS-kortene opdateres af private aktører. 
Odense kommune ajourfører løbende adresserne til adresseregistret, og det er herfra, at de private kortfirmaer indhenter de nødvendige adresse- og vejoplysninger for at holde GPS-kortene opdaterede.

 

Indberet fejl

Hvis du fortsat opdager fejl i en rutebeskrivelse eller en GPS-navigering, kan du indberette fejl direkte til de to store leverandører af GPS-data:

 

Teleatlas (TomTom GPS m.fl.) online rapportering:
Teleatlas: http://mapinsight.teleatlas.com

 

Det er også muligt at navigere vha. Google Maps via smartphones. Opdager du fejl i Google Maps, er det muligt at indrapportere disse direkte på Google Maps' kortside http://maps.google.dk, hvor der i nederste højre hjørne er angivet teksten 'Rapporter et problem'.

 

By- og Kulturforvaltningen