Spring til indhold

Erhvervsadresser

Har du en virksomhed, er du ejer eller administrator af en ejendom, kan du læse mere om hvordan du retter din erhvervsadresse i CVR-registeret.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

For mange virksomheder passer adresserne, som de er registreret med i CVR-registret, ikke overens med oplysningerne i det officielle adresse-register.

 

Som virksomhed kan du nemt gøre en lille indsats, for at tjekke din adresse:

  1. Tjek først om din virksomheds adresse stemmer overens med registreringen på Husnummerkortet

  2. Tjek derefter om virksomhedens adresse stemmer overens med oplysningerne i CVR, og om oplysningerne i CVR stemmer overens med den officielle adresse i CVR - Det Centrale Virksomhedsregister.

  3. Er dette ikke tilfældet, skal du enten ændre det i CVR eller kontakte kommunen vedr. mulig adresse-ændring

  4. Overvej også om virksomheden har behov for en ekstra adresse:

     - hvis virksomheden er delt i flere bygninger
      - har flere indgange (f.eks. reception og lager)
      - der er adgang til virksomheden af andre veje
      - levering af varer

 

Du kan stille dig selv det enkelte spørgsmål: Vil de kunne finde mig, hvis ...?

Vi vil gerne tage en dialog med dig, om den bedste adressering af netop indgangene til dine bygninger.

By- og Kulturforvaltningen