Spring til indhold

Erhverv fra egen bolig

Liberalt erhverv kan være frisør, ejendomsmægler, advokat, revisor eller arkitektvirksomheder og lignende, men ikke butikker

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Ønsker du at etablere liberalt erhverv i egen bolig, kan du gøre det uden tilladelse, under forudsætning af:

  • der ikke er tinglyste bestemmelser, der hindrer dette
  • virksomhedens ejer bor i ejendommen, og der ikke er ansatte
  • husets karakter af beboelse ikke ændres
  • det liberale erhverv ikke har behov for parkering ud over de 2 p-pladser, der normalt findes på en grund
  • vareleverancen er begrænset
  • erhvervet udøves i bygninger, der er beliggende mindst 2,5 m fra naboskel

Kan du opfylde betingelserne, kan du etablere erhvervet uden tilladelse.

Hvis det liberale erhverv kræver en udvidelse, eller du af skattemæssige årsager ønsker, at få det liberale erhverv registreret i BBR, så skal du søge en byggetilladelse.

By- og Kulturforvaltningen